Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Medicinrådet udgiver nye anbefalinger for hæmofili A

Medicinrådet har udsendt en ny behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation for hæmofili A. Anbefalingerne træder i kraft 1. januar 2020.

Rekommandationen, som blev godkendt 23. oktober, er opdelt i profylaktisk (forebyggende) behandling og on-demandbehandling (behandling ved behov).

I anbefalingerne lyder det blandt andet, at profylaktisk behandling af tidligere ubehandlede patienter (PUP) for 60 procent af patienternes vedkommende skal bestå af NovoEight (turoctocog alfa) som førstevalg. Andetvalget skal være Simoctocog alfa (Nuwiq), mens Advate (octocog alfa) er tredjevalg.

Profylaktisk behandling af tidligere behandlede patienter (PTP) skal for 90 procent af patienternes vedkommende bestå af Jivi (damoctocog alfa pegol) som førstevalg, Esperoct (turoctocog alfa pegol) som andetvalg, NovoEight (turoctocog alfa) tredjevalg, Kovaltry (octocog alfa) som fjerdevalg, Afstyla (lonoctocog alfa) som femtevalg, Nuwiq (simoctocog alfa) som sjettevalg, Adynovi (rurioctocog alfa pegol) som syvendevalg, Advate (octocog alfa) som ottendevalg, Elocta (efmoroctocog alfa) som niendevalg og ReFacto (moroctocog alfa) som tiendevalg.

Med hensyn til on-demandbehandling skal 70 procent af patienterne som førstevalg have NovoEight (turoctocog alfa), som andetvalg Kovaltry (octocog alfa), som tredjevalg Jivi (damoctocog alfa pegol), som fjerdevalg Afstyla (lonoctocog alfa), som femtevalg Nuwiq (simoctocog alfa), som sjettevalg Esperoct (turoctocog alfa pegol), som syvendevalg Advate (octocog alfa), som ottendevalg Adynovi (rurioctocog alfa pegol), som niendevalg Elocta (efmoroctocog alfa) og som tiendevalg Refacto (moroctocog alfa).

Medicinrådets anbefalinger er baseret på en systematisk litteraturgennemgang og fagudvalgets kliniske vurdering af, om der er klinisk betydende forskelle mellem lægemidlerne, og om to eller flere af lægemidlerne kan ligestilles. Fagudvalget forholder sig derudover til fordele og ulemper ved skift mellem lægemidlerne.

Hæmofili A skyldes mangel på faktor VIII (FVIII) – en koagulationsfaktor, som er nødvendig for at standse blødninger. Medicinrådets anbefalinger omfatter valg af lægemidler til patienter med hæmofili A, herunder patienter, som har udviklet neutraliserende antistoffer (inhibitor) mod et FVIII-præparat.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift