Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Hemlibra giver mindre behov for profylaktisk behandling ved kirurgi

ISTH: Samlede data fra de fire HAVEN-studier indikerer, at hæmofili-A patienter, både med og uden inhibitor, i behandling med Hemlibra (emicizumab), har et mindre behov end antaget for forudgående profylaktisk faktorbehandling forud for mindre kirurgiske indgreb.

Resultaterne blev i den forløbne uge præsenteret (Abstract OC60.1) på ISTH i Melbourne, Australien.

I en retrospektiv analyse af samlede data fra de fire HAVEN-studier blev størstedelen af de mindre kirurgiske indgreb (214 mindre indgreb og 19 større indgreb) på patienter behandlet med emicizumab (n=215) udført uden nogen form for faktor-behandling. Af det samlede antal indgreb var det desuden 90,8 procent, som blev udført uden nogen form for post-operativ blødning. Af de 18 større kirurgiske indgreb, som figurerer i de fire HAVEN-studier blev tre indgreb udført uden profylaktisk koagulations-faktor-behandling og uden post-operativ blødning. I de resterende 15 større indgreb modtog patienterne behandling med profylaktisk koagulations-faktor-behandling – og kun en resulterede i post-operativ blødning.

Konklusionen af den retrospektive analyse af data er altså, at emicizumab alene giver god beskyttelse mod blødning opstået ved mindre kirurgiske indgreb.

Ifølge overlæge på Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet Jindrich Mourek, vil det i praksis betyde, at man fremover ikke som udgangspunkt vil skulle give profylaktisk faktorbehandling inden et kirurgisk indgreb på patienter i behandling med emicizumab.

”På Rigshospitalet har vi i øjeblikket to voksne patienter i behandling md emicizumab og knap en håndfuld børn. Understøttet af studiet, vil praksis formentlig være, at vi ikke behøver at give denne patient og kommende patienter profylaktisk behandling inden et indgreb eller vi kan nøjes med mindre dosis. Man vil så i stedet vælge at give patienten faktor-VIII behandling, hvis der opstår post-operativ blødning.”

Figur 1. viser, at størstedelen af de mindre kirurgiske indgreb (n=141; 65.9%) blev foretaget uden profylaktisk koagulations-behandling. Af dem oplevede 128 (90.8%) ingen post-operativ blødning. Af de 73 (34.1%) kirurgiske procedurer, hvor patienterne fik profylaktisk factor-behandling, 64 (87.7%) var der ingen post-operativ blødning.

 

 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift