Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Besked

Failed loading XML...

Jivi anbefalet af Medicinrådet mod hæmofili A

Medicinrådet anbefaler Jivi (damoctocog alfa pegol) som mulig standardbehandling af patienter med hæmofili A fra 12 år og opefter.

Baggrunden for anbefalingen er, at Medicinrådet konkluderer, at der er et rimeligt forhold mellem Jivi's kliniske merværdi, som er vurderet til 'ingen merværdi' og omkostningerne ved behandlingen sammenlignet med Elocta (efmoroctocog alfa), men i mindre grad sammenlignet med Adynovi (rurioctocog alfa pegol).

Medicinrådet har udarbejdet en behandlingsvejledning for hæmofili A, hvor der blandt andet er taget stilling til, hvilken plads Jivi har i forhold til andre lægemidler til behandling af hæmofili A.

Hæmofili A er en arvelig blødersygdom, der skyldes manglende faktor VIII i blodet, som er nødvendig for at stoppe blødninger. Cirka 400 patienter i Danmark har sygdommen.

Tilførsel af faktor VIII forebygger blødninger i muskler og led, som på sigt kan medføre invaliditet, samt forhindrer at en større blødning bliver livstruende. Patienter, som har sygdommen i svær grad, får infusioner med faktor VIII tre-fire gange om ugen. Patienter, som har blødninger hyppigt eller har vanskelig veneadgang, vil oftest blive tilbudt et faktorpræparat, som har forlænget halveringstid. Hermed kan patienten enten opnå bedre blødningsdækning ved samme antal infusioner eller i stedet modtage færre ugentlige infusioner.

Jivi er et FVIII-præparat, som er konjugeret til polyethylenglycol, hvilket medfører en længere halveringstid. Jivi er godkendt til behandling og forebyggelse af blødning hos tidligere behandlede patienter i alderen ≥ 12 år med hæmofili A.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift