Kristian Lunds blog

Hemlibra godkendt til rutinemæssig forebyggende behandling

Hemlibra (emicizumab) er blevet godkendt af Europa-Kommission til rutinemæssig forebyggende behandling af blødninger hos voksne og børn med hæmofili A i svær grad uden faktor 8 inhibitor.

Hemlibra har nu også flere forskellige doseringsmuligheder, nemlig én gang om ugen, hver anden eller hver fjerde uge, for alle patienter med svær hæmofili A, herunder også patienter med faktor 8 inhibitor.

Godkendelsen af Helimbra sker på baggrund af resultater fra de pivotale HAVEN 3 og HAVEN 4 studier. I HAVEN 4-studiet oplevede 56,1 procent af hæmofilipatienterne med eller uden faktor 8 inhibitor, som blev behandlet med Hemlibra-profylakse hver fjerde uge, ingen behandlingskrævende blødninger.

Hemlibra er den første medicin, der markant reducerer behandlingskrævende blødninger sammenlignet med tidligere forebyggende faktor 8 behandling i en prospektiv intra-patient sammenligning. Behandlingen er den eneste forebyggende medicin, der kan gives subkutant, og som har flere doseringsmuligheder.

Hemlibra er godkendt til rutinemæssig profylakse for at forhindre eller reducere hyppigheden af ​​blødningsepisoder hos mennesker med hæmofili A med faktor 8 inhibitor i over 60 lande verden over, herunder USA i november 2017, EU i februar 2018 og Japan i marts 2018.

ASCO videreudvikler inddragelsen af publikum

ASCO: Et af de nye tiltag på årsmødet i American Society of Clinical Oncology (ASCO) er nye interaktive case-baserede sessioner, som centrerer sig omkring en paneldiskussion og bruger interaktiv teknologi til at inddrage publikum i diskussionerne.

Læs mere ...

Eksplosiv interesse for fælles beslutningstagning

ASCO: Et af de hotteste emner inden for patientinddragelse lige nu er fælles beslutningstagning, som ifølge leder af Center for Fælles Beslutningstagning professor Karina Dahl Steffensen i øjeblikket får en nærmest eksplosiv interesse, både internationalt og i Danmark.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift