Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Refixia bliver standardbehandling til hæmofili B

Medicinrådet anbefaler forebyggende behandling med Refixia (nonacog beta pegol) som forebyggende standardbehandling ved hæmofili B til en mindre gruppe patienter, der har behov for et højt niveau af faktor IX i blodet.

Præparatet kan under hensyntagen til omkostningerne anvendes på lige fod med Idelvion (albutrepenonacog alfa), som i øjeblikket er førstevalg til denne patientgruppe. Det besluttede Medicinrådet på et møde onsdag.

Refixia anbefales selv om Medicinrådet ikke vurderer, at behandlingen har klinisk merværdi i forhold til hverken Idelvion eller Alprolix (eftrenonacog alfa), heller ikke for den mindre gruppe af patienter, som har behov for høj dalværdi. Præparatet er samtidig for øjeblikket dyrere end de andre præparater, og derfor anbefales det ikke for nuværende til den generelle population af patienter med hæmofili B og behov for høj dalværdi.

Refixia er rekombinant faktor IX konjugeret til polythylenglycol, hvilket medfører en længere virkningstid. Lægemidlet er godkendt til behandling af børn og voksne fra 12 år og derover, som tidligere har været i behandling med et faktor IX-produkt. Forebyggende behandling sker som hjemmebehandling med infusion af 40 IE/kg én gang om ugen.

FORSIDEN LIGE NU

Darzalex godkendt til førstelinjebehandling af myelomatose

03. september 2018 Reguleringer Signe Juul Kraft
Europa-Kommissionen har givet en markedsføringstilladelse for Darzalex (daratumumab) i kombination med Velcade (bortezomib), melphalan og prednisonol (VMP) til…

CAR-T-behandling godkendt til B-ALL og DLBCL

03. september 2018 Leukæmi Signe Juul Kraft
Kymriah (tisagenlecleucel) har som den første CAR-T-celleterapi fået en markedsføringsgodkendelse af det europæiske lægemiddelagentur, EMA, på to forskellige…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift