Fem nye anbefalinger fra Medicinrådet om ny medicin

På Medicinrådets seneste møde 22.aprils blev der taget stilling til fem nye anbefalinger om ny medicin.  

Ja til ny behandling til den sjældne kræftsygdom myelofibrose

Medicinrådet anbefaler fedratinib til behandling af patienter med kræftsygdommen symptomgivende myelofibrose, der ikke tidligere er behandlet med en anden JAK-hæmmer.

Myelofibrose hører til de kroniske myeloproliferative sygdomme, som er sjældne kræftformer i blodet. Ved myelofibrose ses udtalt bindevævsdannelse i knoglemarven ofte ledsaget af forstørret milt og eventuelt lever. I blodet ses ofte mangel på røde blodlegemer og ophobning af hvide blodlegemer og blodplader, og i sygdommens sene stadie ses ofte fald i alle blodcelletallene.

Medicinrådet vurderer, at effekten af fedratinib er sammenlignelig med effekten af ruxolitinib, som er den behandling, patienterne får i dag. Begge lægemidler er JAK-hæmmere og medfører, at patienternes forstørrede milt skrumper, og at patienternes symptomer, såsom nattesved, feber og smerter under ribbenene, afhjælpes. Sikkerheden ved lægemidlerne er samlet set sammenlignelig, selvom lægemidlerne kan medføre forskellige bivirkningstyper.

Derfor vurderer Medicinrådet, at fedratinib og ruxolitinib samlet set er ligeværdige behandlinger, og Medicinrådet anbefaler, at regionerne anvender det billigste alternativ som førstevalg.

Medicinrådet anbefaler ikke behandling med fedratinib til patienter med manglende effekt af ruxolitinib, fordi der ikke er dokumentation for behandlingens effekt hos disse patienter. Patienter kan dog skifte behandling, hvis patienten har effekt af behandlingen, men oplever uacceptable bivirkninger, der kan forventes afhjulpet ved et skift.

Læs mere her

Nej til kombinationsbehandling til behandling af patienter med knoglemarvskræft

Medicinrådet anbefaler ikke isatuximab i kombination med carfilzomib og dexamethason (IsaCarDex) til lenalidomid-følsomme patienter, der tidligere har gennemgået mindst ét behandlingsforløb for sygdommen.

Selvom datagrundlaget er usikkert, vurderer Medicinrådet, at bivirkningsbyrden og effekten på overlevelse er sammenlignelig med daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason (DaraLenDex), som er den behandling, patienterne får i dag.

IsaCarDex er dog betydeligt dyrere end DaraLenDex. Derfor anbefaler Medicinrådet ikke IsaCarDex som standardbehandling med den nuværende pris.

Medicinrådet anbefaler ikke isatuximab i kombination med carfilzomib og dexamethason (IsaCarDex) til lenalidomid-refraktære patienter, der tidligere har gennemgået mindst ét behandlingsforløb for sygdommen.

Selvom datagrundlaget er usikkert, vurderer Medicinrådet, at IsaCarDex ikke er ringere og muligvis også bedre til at forlænge tiden inden sygdomsforværring end daratumumab i kombination med bortezomib og dexamethason (DaraBorDex), som er den behandling, patienterne får i dag. Samtidig vurderer Medicinrådet, at bivirkningsbyrden ved de to behandlinger er sammenlignelig.
IsaCarDex er dog betydeligt dyrere end DaraBorDex. Derfor anbefaler Medicinrådet ikke IsaCarDex som standardbehandling med den nuværende pris.

Medicinrådet anbefaler ikke isatuximab i kombination med carfilzomib og dexamethason (IsaCarDex) til patienter, som både er lenalidomid-refraktære og bortezomib-intolerante og tidligere har gennemgået mindst ét behandlingsforløb for sygdommen.

Medicinrådet vurderer, at behandlingen kan øge tiden inden forværring af sygdommen uden at give væsentligt flere eller mere alvorlige bivirkninger end carfilzomib i kombination med dexamethason (CarDex), som er den behandling, patienterne får i dag. Det nuværende datagrundlag dokumenterer dog ikke en bedre effekt på overlevelse. 

IsaCarDex er samtidig betydeligt dyrere end CarDex. Derfor anbefaler Medicinrådet ikke IsaCarDex som standardbehandling med den nuværende pris.

Læs mere her

 

Ja til behandling af lymfekræftsygdommen Waldenstrøms makroglobulinæmi

Medicinrådet anbefaler zanubrutinib til patienter med kræftsygdommen Waldenstrøms makroglobulinæmi, fordi behandlingen kan bremse udviklingen af sygdommen. Zanubrutinibs effekt og bivirkninger er sammenlignelige med ibrutinib, som er den behandling, patienterne kan modtage i dag, selvom lægemidlerne har lidt forskellige bivirkninger, og Medicinrådet vurderer, at de to behandlinger samlet set er ligeværdige.

Medicinrådet anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Medicinrådet anbefaler, at patienter med manglende effekt ikke bør skifte mellem zanubrutinib og ibrutinib.

Læs mere her

Nej til kombinationsbehandling til nyrekræft med metastaser

Medicinrådet har på baggrund af nye data med længere opfølgningstid foretaget en revurdering af avelumab (Bavencio) i kombination med axitinib (Inlyta) til behandling af nyrekræft.

Medicinrådet anbefaler ikke kombinationen som mulig standardbehandling til metastaserende nyrecelle­kar­ci­nom.

Medicinrådet vurderer samlet set, at avelumab i kombination med axitinib ikke er et lige så godt behandlingsalternativ som nivolumab i kombination med ipilimumab. Derudover er prisen for avelumab i kombination med axitinib højere end prisen for nivolumab i kombination med ipilimumab.

Medicinrådet anbefaler heller ikke avelumab i kombination med axitinib som mulig standardbehandling til patienter i såkaldt IMDC-god prognosegruppe.

Medicinrådet finder ikke, at der er et rimeligt forhold mellem den kliniske merværdi af avelumab/axitinib og omkostningerne ved behandling sammenlignet med sunitinib, som p.t. er dansk standardbehandling.

Der er ikke foretaget en revurdering for patienter i IMDC-god prognosegruppe.

Læs mere her

 

Ja til behandling af rygsøjlegigt

Medicinrådet anbefaler secukinumab til patienter med ikke-radiografisk rygsøjlegigt (non-radiografisk aksial spondylartrit, nr-axSpA), som har utilstrækkelig effekt af non-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAIDer).

Behandling med secukinumab kan dæmpe patienternes smerter og inflammation og hjælpe til at bevare patientens funktionsevne.

Secukinumabs effekt og bivirkningsbyrde ser ud til at være sammenlignelig med den behandling, patienterne får i dag. Medicinrådet ligestiller derfor secukinumab med de øvrige biologiske lægemidler, der er godkendt til nr-axSpA.

Medicinrådet anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Læs mere her

 

Behandlingsvejledninger

Medicinrådet behandlede ved mødet også en lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A

Læs mere her

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen, redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Frederik Jølving, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)