Patientforeninger kritiserer fusion af hæmatologiske afdelinger

I januar flyttede de sidste hæmatologiske patienter fra Herlev-Gentofte Hospital til Rigshospitalet, som nu huser alle hæmatologiske funktioner under samme tag. Men forløbet og fusionen møder nu kritik fra to hæmatologiske patientforeninger.

Flytningen af det myeolide ambulatorium i sidste måned markerer den endelige flytning fra Herlev-Gentofte til Rigshospitalet, som begyndte i april 2021 og er blevet foretaget ad flere etaper. 

Men fusionen har været præget af kaos og rod, mener patientforeninger, der kritiserer forløbet og de nuværende forhold. 

Lisbeth Egeskov, der er næstformand og fungerende formand i Dansk Myelomatose Forening, mener, at mange af løfterne i skåltalerne før fusionen, der skulle skabe en styrket hæmatologisk enhed, ikke er blevet opfyldt.

“Det er forventeligt, at der er ‘bump på vejen’ ved en sammenlægning af to afdelinger, og det har vi forståelse for, men der er mange ting i skåltalerne, der ikke er blevet til virkelighed, og det er virkeligt ærgerligt. Samtidig har vi patientberetninger, hvor folk er kommet meget i klemme, ikke kan komme igennem på telefonen i ugevis og får aflyst aftaler, og det er uacceptabelt og utrygt for patienterne,” siger hun. 

Den fusionerede afdeling har siden 1. november 2020 haft fælles ledelse, og med overflytningen af patienterne fra Herlev samles afdelingen nu endegyldigt. Fusionen af de to afdelinger på Rigshospitalet gør den nye hæmatologiske afdeling til landets største afdeling for behandling af blodsygdomme. 

Halvering af sengepladser

Den nye Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet var oprindeligt planlagt til at have 70 senge fordelt på tre sengeafdelinger, men i dag er antallet nede på 34 sengepladser. Derudover skulle der også etableres en døgnåben akutmodtagelse for myelomatosepatienter, hvilket endnu ikke er blevet en realitet. 

Det er ærgerligt og alvorligt, mener Lisbeth Egeskov, der peger på, at manglen på hæmatologiske sengepladser særligt går ud over myelomatose-patienter, da de typisk er mere indlæggelseskrævende og akutte, end andre typer af blodsygdomme.

“Det værste ved fusionen er manglen på sengepladser. Vi finder det rigtig kritisabelt, at man løber fra løftet om 70 sengepladser, som regionen besluttede, at den nye afdeling skulle have samt den døgnåbne modtagelse, da det jo hed, at det ikke var en spareøvelse. I stedet sker der nu indlæggelser af sårbare og svage blodkræftpatienter på andre afdelinger uden hæmatologisk ekspertise, og det kan i værste fald være livsfarligt for patienterne,” siger hun. 

Ledende overlæge på den nye afdeling Lars Kjeldsen udtaler til Hæmatologisk Tidsskrift, at alle patienter varetages forsvarligt, og at det samtidig ikke er sikkert, at der er brug for 70 sengepladser.

Lisbeth Egeskov forklarer, at patientforeningen ikke har noget imod, at flere behandles ambulant, men understreger, at det er problematisk, at der i øjeblikket ikke er sengepladser nok til alle patienter på afdelingen. Samtidig peger hun på, at der bør laves en undersøgelse af behovet for sengepladser, før en eventuel beslutning om at nedlægge en andel af sengepladserne tages, før patientforeningen er fortrøstningsfuld med løsningen.

Beslutningen om sammenlægningen af Region Hovedstadens to afdelinger for blodsygdomme blev taget af regionspolitikerne i forbindelse med budgetaftalen for 2021. Planen var, at afdelingen skulle være et flagskib for behandling af blodsygdomme i Danmark ifølge ledelsen. 

Orienteringsmøde og personaleflugt

Ledende overlæge på den nye afdeling Lars Kjeldsen beklager de udfordringer, der har været med fusionen og peger på sygeplejerskemangel som hovedårsagen. 

Der er dog ikke kun tale om personalemangel, men også personaleflugt i forbindelse med fusionen, lyder det fra Lisbeth Egeskov, der netop har været til møde med ledelsen på den nye afdeling på Rigshospitalet samt ledelsen for Center for Kræft og Organsygdomme, som afdelingen hører under.

“Vi kontaktede ledelsen, fordi vi stadig modtager skrækkelige beretninger fra patienter og pårørende, der har været utrygge, når de har været indlagt på andre afdelinger med alvorlig sygdom. Samtidig har vi ikke kunnet undgå at bemærke den store personaleflugt fra afdelingen, men vi kunne forstå på ledelsen, at det er standset, og at der ikke været nogen opsigelser de sidste par måneder ifølge ledelsen,” siger Lisbeth Egeskov. 

Indtil videre har fusionen ikke været til gavn for patienterne eller haft nogen fordele ifølge Lisbeth Egeskov, der peger på, at patientforeningen pegede på nogle af udfordringerne i deres høringssvar før fusionen.

“De fleste af vores bekymringer - som vi også påpegede i vores høringssvar - er gået i opfyldelse, og det er rigtig ærgerligt. Vi har forståelse for, at der er sygeplejerskemangel, og at der vil være bump på vejen, men vi er rigtig skuffede over, at både ledelsen og regionen er løbet fra løfterne om tilstrækkelige sengepladser til alle hæmatologiske patienter,” siger hun og understreger, at hun er tilfreds med, at ledelsen har rakt ud til patientforeningen, og at der er aftalt et nyt orienteringsmøde om tre måneder.

Håber på mere involvering

Nogle af de samme oplevelser har de i Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS (LyLe), hvor Rita Christensen er formand. Hun forklarer, at de i foreningen også har fået urolige tilbagemeldinger særligt fra de patienter, der kom fra den gamle afdeling på Herlev, om lange ventetider i overfyldte lokaler og nye læger. 

“Der er flere patienter, der har klaget over for mange på stuerne, patienter oplever stressede læger, og der har været forvirring omkring flytningen af afdelingerne. Det er der dog ikke noget at sige til med så mange nye patienter. Men havde vores medlemmer fået et valg, havde langt de fleste valgt at blive på Herlev, men sådan gik det ikke,” siger hun og peger på, at det er vigtigt at få løst problemerne i den nærmeste fremtid.

“Det er vigtigt at have den samme læge, som man kan opbygge tillid til, især når man har et længerevarende forløb. Havde vores medlemmer fået et valg, havde langt de fleste også valgt at blive på Herlev, men sådan gik det ikke,” siger Rita Christensen.

Når det er sagt, er hun dog fortrøstningsfuld for fremtiden og har forståelse for, at en fusion tager tid, og at der vil være bump på vejen, men håber, at der fremover vil være en større patientinddragelse, men håber, at patienterne fremover i højere grad bliver involveret, da det skaber tryghed for alle fremover.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)