Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Dødeligheden falder markant for covidramte HSCT og CAR-T-patienter

Per Ljungman

Per Ljungman

Covid-19 er blevet mindre farlig for modtagere af HSCT og CAR-T-terapi i takt med, at hospitalerne har opbygget større og større erfaring med at håndtere sygdommen og implementere nye behandlinger.

Det viser en række registerstudier, som den svenske hæmatologi-professor Per Ljungman fra Karolinska Universitetshospital Huddinge har stået i spidsen for. Til det kommende nordiske symposium om HSCT-komplikationer, som Hæmatologisk Tidsskrift afholder onsdag den 10. november, præsenterer han de forskningsresultater, som han og hans kolleger har opnået ved at analysere data indsamlet HSTC-patienter smittet med det nye virus.

Du kan tilmelde dig mødet her.

“Indledningsvist vil jeg fortælle om, hvordan covid-19 har udartet sig hos alvorligt immunhæmmede patienter som f.eks. HSCT-transplanterede patienter. Senere i foredraget vil jeg også komme ind på, hvad vaccinationen ser ud til at betyde for dem, begge dele med udgangspunkt i vores egne registerstudier,” siger Per Ljungman.  

Den forskning, som han og hans kolleger har bedrevet på området, udspringer af det faktum, at patienter, der enten har fået CAR-T-behandling eller allogen stamcelletransplantation er sårbare over for luftvejsinfektioner. De blev derfor bekymrede for patienterne, da spredningen af det nye coronavirus i løbet af ganske kort tid udviklede sig til en pandemi.

“Vores hensigt med vores studier var, at vi ud fra vores analyser af de indkomne data kunne skrive nogle guidelines, der beskriver, hvordan man bedst håndterer sådanne patienter. Og den indsamling har vi så siden fortsat med. Det har givet os mulighed for at sammenstille og præsentere data på en række forskellige kongresser og at publicere data-analyser, som belyser, hvad der skete under de forskellige bølger af covid-19,” siger han.

Dødeligheden faldt fra første til anden bølge

Per Ljungmans og hans kollegers HSTC-studier baserer sig på data, som Arbejdsgruppen for Infektionssygdomme i den europæiske organisation for blod- og knoglemarvstransplantation EBMT begyndte at indsamle data til tilbage i marts 2020. De pågældende data blev lagret i et stort internationalt opfølgnings-register for HSCT-komplikationer, der blev etableret i 1974 og som i dag udgør rygraden for for EBMTs forsknings- og uddannelsesaktiviteter med data fra 700.000 transplanterede patienter.

Han fortæller, at han og hans kollegaer i maj 2021 publicerede den første artikel om transplanterede patienter i ‘Leukemia’, som er et af de førende videnskabelige tidsskrifter inden for hæmatologi og onkologi.

“I artiklen beskrev vi, hvad vores dataanalyse kunne udsige om, hvordan nye HSTC-patienter klarede sig under den første bølge af covid-19 - en pulje på i alt 360 individer. Det var det største antal af denne specifikke type af patienter, der var blevet rapporteret. Analysen af data fra den første bølge dokumenterede, at covid-19 i disse patienter var en alvorlig infektion med en dødelighed på knap 30 %,” siger han. Selv om det ligger på linje med, hvad man ser ved andre kræftformer, så er 30 procent i hans øjne en relativ stor dødelighed eftersom der i dette tilfælde typisk er tale om patienter omkring 50 års-alderen og ikke patienter på f.eks. 80 år, som er skrøbelige og multisyge og sjældent tåler HSTC.

Til mødet vil Per Ljungman også præsentere en dataanalyse, som han og hans kolleger har lavet af den anden bølge, der jo varede frem til primo februar, hvor de fleste europæiske lande begyndte at vaccinere deres befolkninger, heriblandt Sverige, Norge og Danmark.

“Vores analyse viser, at dødeligheden under den anden bølge frem til det tidspunkt, hvor man begyndte at vaccinere faldt fra omkring 30 procent til 20 procent. Dødeligheden er reduceret efter, at intensivafdelingerne har forbedret behandlingen og plejen af de syge og at personalet på de infektionsmedicinske afdelinger generelt har fået træning i, hvordan de kan optimere behandlingen og f.eks. forebygge de covid-19-udløste blodpropper. Så det var et stort antal faktorer, der var medvirkende til, at dødeligheden faldt,” siger Per Ljungman, der bl.a. peger på remdesivir og hyperimmun-plasma som behandlinger, som kan have løftet behandlingen efter at være taget i brug i den anden bølge.

Til symposiet vil Per Ljungman også løfte sløret for, hvordan covid-19 rammer CAR-T-celle-behandlede patienter - en patientgruppe, der har et svækket immunforsvar fordi de har svært ved at danne antistoffer. I denne gruppe var dødeligheden 50 procent, og selvsamme patienter reagerede også dårligt på vaccination. Dette fund, som er blevet til i et samarbejde mellem to europæiske videnskabelige organisationer (EBMT og EHA) er netop blevet accepteret i tidsskriftet Leukemia.

De kortlagte udsving i dødeligheden for covid-ramte immunsupprimerede patienter anser han for at være vigtig viden i bestræbelserne for at forbedre overlevelsen.

“Igennem de 18 måneder, som pandemien foreløbig har stået på, har vi dokumenteret, at der findes subgrupper af immunsupprimerede patienter med høj dødelighed,” siger han.

Ikke nok at vaccinere patienter

Under foredraget vil Ljungman også løfte sløret for, hvor effektiv og sikker mRNA-vaccinen BNT162b2 var i fem forskellige grupper af immunsupprimerede patienter sammenlignet med raske kontroller i et prospektivt klinisk ikke-randomiseret studie. Studiet viste, at bivirkningerne ved vaccinationerne generelt var milde og at vaccinen kunne udløse et immunrespons hos 72,2  procent af de immunsupprimerede patienter mod 100 procent. af kontrollerne. Ikke desto mindre var patienternes respons på vaccinen dog betydeligt ringere end hos kontrollerne. Og de patientgrupper, der reagerede mindst på vaccination, var organtransplanterede patienter (43,4 procent) og patienter med kronisk lymfatisk leukæmi, som ikke har gavn af mycophenolatmofetil og ibrutinib (63,3 procent).

Per Ljungman understreger, at resultaterne endnu ikke er publiceret - på nuværende tidspunkt er de kun offentliggjort i et preprint. Han håber dog på, at resultaterne allerede nu kan være med til at give hæmatologer en indikation af, hvilke patientgrupper, der reagerer på vaccinationerne og hvilke, der ikke gør det.

“Kræftpatienter reagerer dårligt på vaccinationen på grund af selve kræftbehandlingen, der slår immunforsvaret ned. Derfor kan løsningen ikke være, at man kun vaccinerer patienterne - man må også vaccinere alle omkring patienterne såsom familie, venner, læger og plejepersonale, så patienterne kan være i kontakt med dem uden at blive smittet. På den måde får patienterne opbygget en beskyttende barriere om sig mod samfundet,” siger han.

Den strategi stemmer, set fra hans stol, godt overens med, hvad myndighederne har praktiseret i hans eget hjemland.

“Jeg synes, at Sverige indtil videre er lykkedes med at forfølge denne strategi. Sidst, jeg så på vaccinations-andelen, var den 80 procent for alle over 16 år. Derudover har en mio. svenskere været smittet med covid. Lægger man tallene sammen, så er det jo alt i alt en stor andel af befolkningen, der i dag er beskyttet mod sygdommen af antistoffer,” siger han.

Den beskyttelse kan direkte aflæses på, hvor mange immunsupprimerede patienter, der i dag bliver alvorligt syge af covid-19.

“Set fra vores eget perspektiv i Stockholm, har vi ikke rigtigt haft nogen patienter, der er blevet syge af det nye coronavirus siden vi vaccinerede dem og alle deres nærmeste i marts og april 2021. Så for os er det nu klart, at vaccination er det absolut vigtigste forebyggende tiltag. At vaccinere både patienterne og omkring dem er direkte livreddende for immunsupprimerede patientgrupper,” siger Per Ljungman.

Da undersøgelsen alene er europæisk, kan studiet ikke bruges til at sige noget om, hvor godt lande i andre dele af verden har håndteret pandemien.

“Men vi kan sige, at situationen i Europa ligner situationen i Nordamerika og at vaccinationerne alt i alt har været en succes. Uden den havde situationen været meget mere dyster. Nu er situationen pludselig under kontrol,” siger han.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift