Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Måling af ctDNA kan forudsige resultater hos DLBCL-patienter

Måling af cirkulerende tumorDNA (ctDNA) kan bruges til at forudsige resultater for patienter med diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL), der gennemgår CAR T-cellebehandling.

Det tyder et nyt prospektivt multicenterstudie på.

Selvom størstedelen af ​​patienter med relaps/refraktær DLBCL reagerer på CAR T-cellebehandlingen Yescarta (axicabtageneciloleucel), har kun en mindre del af patienterne varige remissioner. Den nye undersøgelse, som er publiceret i Journal of Clinical Oncology, har undersøgt den prognostiske værdi af ctDNA-måling før og efter behandling med Yescarta i forhold til at kunne forudsige patienternes resultater.

I studiet blev lymfomspecifikke klontyper i ctDNA-sekvenser jævnligt overvåget via metoden next generation sequencing fra tidspunktet for start af kemoterapi til progression eller et år efter Yescarta-infusion.

En tumorklontype blev påvist med succes hos 69 ud af 72 (96 procent) tilmeldte patienter. Højere forbehandlings-ctDNA-koncentrationer var forbundet med progression efter Yescarta-infusion og udvikling af cytokinfrigivelsessyndrom og/eller immun-effektorcelle-associeret neurotoksicitetssyndrom. 23 ud af 33 patienter (70 procent) med vedvarende respons viste ikke-påviseligt ctDNA en uge efter Yescarta-infusion, sammenlignet med fire ud af 31 progressive patienter (13 procent). På dag 28 havde patienter med påviseligt ctDNA en median progressionsfri overlevelse på tre måneder, hvor den ikke blev nået hos patienter med ikke-påviseligt ctDNA. Den samlede overlevelse var 19 måneder patienter med påviseligt ctDNA og blev ikke nået hos patienter med ikke-påviseligt ctDNA.

Hos patienter med et radiografisk delvist respons eller stabil sygdom på dag 28 fik en ud af ti patienter med samtidig ikke-påviseligt ctDNA tilbagefald. Til sammenligning fik 15 ud af 17 patienter med samtidig påviseligt ctDNA tilbagefald. ctDNA blev påvist ved eller før radiografisk tilbagefald hos 29 ud af 30 patienter (94 procent). Alle patienter med vedvarende respons på behandlingen havde ikke-påviseligt ctDNA tre måneder efter Yescarta-infusion eller tidligere.

I Danmark er CAR T-cellebehandling ikke standardbehandling til patienter med DLBCL, fordi Medicinrådet ikke mener, at der er et rimeligt forhold mellem behandlingens kliniske merværdi og omkostningerne ved behandlingen (sammenlignet med bedst tilgængelige behandling).

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift