Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Sundhedsstyrelsen vil styrke indsatsen for børn og unge med kræft

Sundhedsstyrelsen har beskrevet en række visioner og en fælles retning for behandlingen af kræft hos børn og unge i Danmark i de næste 10-15 år.

Samtidig har Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning besluttet, at der oprettes et nationalt forum for børnekræft, som skal bestå af repræsentanter fra de fire børnekræftcentre og de faglige organisationer vedrørende børnekræft.

I udgivelsen Visioner for indsatsen for børn og unge med kræft i Danmark beskriver Sundhedsstyrelsen udfordringer på børne- og ungekræftområdet samt en vision for, hvad der skal være den fælles retning for de fire børneonkologiske centres fremtidige samarbejde.

”Børnekræft er et komplekst område, og det udvikler sig meget i disse år, særlig inden for udredningen og behandlingen. Sundhedsstyrelsens vision er, at vi i Danmark skal styrke vores indsats, så vi er toneangivende på området internationalt om 10-15 år,” siger direktør for Sundhedsstyrelsen, Søren Brostrøm i en pressemeddelelse.

Behandlingen af kræft hos børn og unge i Danmark er allerede på et højt internationalt niveau, og blandt patienter med leukæmi, som er den største sygdomsgruppe indenfor børnekræftområdet, er overlevelsen steget markant i de sidste 25 år. Der er dog også mindre grupper af kræftsygdomme, hvor resultaterne ikke er forbedret på samme måde, blandt andet på grund af få patienter og komplicerede behandlingsforløb. Forskning og internationalt samarbejde er vejen frem til at få den nyeste viden på området og dermed også adgang til de nyeste individuelle behandlinger til danske børnekræftpatienter, lyder det fra Sundhedsstyrelsen. Visionspapiret peger også på, at behandlingen skal organiseres, så alle har adgang til den bedste behandling uanset bopæl og ressourcer.

Cirka 40-50 børn og unge får hvert år tilbagefald af deres kræftsygdom eller reagerer ikke på den primære behandling. For at styrke tilbuddet for disse børn og unge er det besluttet, at de skal gennemgås og drøftes på nationale multidisciplinære teamkonferencer med deltagelse fra alle fire børneonkologiske centre.

”Ved at børn og unge med tilbagefald af deres sygdom gennemgås på møder med deltagelse fra alle fire centre, forventer vi, at det kan sikre en øget kvalitet i behandlingen og adgang til den højeste ekspertise. Desuden skal det være med til at sikre, at børn og unge, hvor der ikke er andre behandlingsmuligheder, vurderes i forhold til om de kan tilbydes eksperimentel behandling,” siger Søren Brostrøm.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift