Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Astmamidlet terbutalin mulig behandling mod immun trombocytopeni

EHA: Terbulin - solgt under flere handelsnavne som f.eks. Bricanyl og Marex - kan måske også bruges som en helt ny terapiform mod immun trombocytopeni (ITP) -  en autoimmun blodsygdom, der manifesterer sig ved et lavt antal blodplader.

Det viser et laboratorieforsøg, hvis resultater netop er præsenteret (abstrakt #S104) under et presidential symposium på årets virtuelle europæiske hæmatologi-kongres EHA.

Ved at lave forsøg med mus er det lykkedes forskerne at vise, at lægemidlet er i stand til at genoprette den ubalance i immunforsvarets T-hjælpeceller, som man længe har vidst spiller en central rolle i sygdommen - en ubalance, der som en art dominoeffekt er udløst af en defekt i det adrenerge nervesystem. At nervesystemet og immuncellerne er koblet sammen er allerede vist  i et tidligere studie, der konkluderede, at nervesystemet direkte kan modulere T-hjælpecellernes funktion via beta-2-receptorerne (B2-AR) på immuncellernes overflade.

For at blive klogere på, hvordan det sympatiske nervesystem mere præcist regulerer T-hjælpecelle-funktionen, udviklede forskerne en musemodel, der via sympatektomi fik lukket ned for det adrenerge nervesystem. Disse mus viste sig at have en betydeligt kortere levetid med blodplader, der havde brug for meget længere tid til at komme sig. Endelig viste deres celler sig i højere grad udtrykte de Th1-gener, som man allerede ved får immuncellerne til at producere større mængder antistoffer imod blodpladerne, end de mus, der ikke havde fået foretaget sympatektomi. 

Efter at have indsprøjtet det beta-2-receptor-stimulerende middel terbutalin, fandt forskerne en klar stigning i antallet af blodplader i begge grupper af mus. Stimuleringen af ITP-patienterne med terbutalin hæmmede udviklingen af de T-hjælpeceller, der i højere grad udtrykker Th1-genet, som fejlagtigt får immuncellen til at rette sit angreb mod patientens egne blodplader frem for mod udefrakommende farer som f.eks. bakterier og virus. Til gengæld satte midlet skub i udviklingen af T-hjælpeceller, som fungerede som de skulle, deriblandt de regulatoriske. Alt i alt fik det forskerne til at konkludere, at en ubalance i det adrenerge nervesystem kan være skyld i at en bestemt slags T-hjælpeceller går i gang med at nedbryde blodpladerne. Denne proces ser ud til at kunne stoppes med terbutalin, som derfor måske kan blive en effektiv terapi mod ITP.

Tags: ASH 2017

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift