Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Ny behandlingsmulighed i anden linje mod kronisk Graft-Vs-Host Sygdom

ASH: De primære resultater fra fase III-studiet REACH3 viser, at patienter med steroidrefraktær eller steroidafhængig kronisk Graft-Vs-Host Sygdom (cGVHD) responderer signifikant bedre på behandling med Jakavi (ruxolitinib) i anden linje, end de gør på anden bedst tilgængelig behandling (BAT).

Resultater fra REACH3 viser, at den samlede responsrate (ORR) blandt patienter behandlet med ruxolitinib var 50 procent, mens ORR for de patienter, som fik BAT var 25 procent. Patienter med cGVHD, som ikke har gavn af steroid, er en svær gruppe at behandle. Der findes aktuelt ikke en godkendt andenlinjebehandling til cGVHD. Den signifikante forbedring i ORR repræsenterer således et kæmpe skridt fremad for patienter med cGVHD, der ikke har effekt af behandling med kortikosteroid, konkluderede studiets førsteforfatter Robert Zeiser fra University Medical Center i Freiburg i Tyskland, da han præsenterede de primære resultater fra studiet på en oral session lørdag på ASH.  

”Dette er det første multicenter randomiserede studie af kronisk steroidrefraktær eller steroidafhængig GVHD, som er positivt. Det viser en signifikant fordel ved ruxolitinib. Det er meget muligt, at dette studie vil føre til godkendelse af indikationen og ændre guidelines for behandling af denne sygdom,” sagde han.

Omkring 50 procent af alle patienter, der får en stamcelletransplantation udvikler GVHD. For halvdelen går sygdommen i sig selv ved behandling med kortikosteroid i en afgrænset periode. De resterende responderer ikke på steroid, er refraktære over for behandlingen, eller er afhængige af kontinuerligt at få steroid for at holde symptomerne i ave. Ruxolitinib virker ved at blokere et molekylært signal, der medvirker til at forårsage inflammatoriske reaktioner.     

Reducerer forekomsten af symptomer

Resultater fra et tidligere studie, REACH2, viste, at ruxolitinib nedbragte mortalitetsraten for patienter med alvorlig GVHD med 80 procent. REACH3 blev designet for at vise, om fordelene ved ruxolitinib kunne genfindes i en større og bredere gruppe af patienter med cGVHD.

REACH3 inkluderede 329 patienter med moderat eller alvorlig cGVHD. Patienter blev randomiseret 1:1 til at modtage seks serier ruxolitinib eller seks serier BAT (ni forskellige behandlinger). Data fra de 125 patienter, der gennemførte de seks behandlingsserier, blev efterfølgende evalueret. Studiets primære endepunkt var samlet overlevelse (OS).

Resultater viser, at 50 procent af patienterne i ruxolitinib-armen oplevede reduktion i forekomsten af symptomer, og syv procent oplevede, at symptomerne forsvandt. Til sammenligning oplevede 25 procent af patienterne i kontrolarmen symptomreduktion, og tre procent blev helt symptomfrie. Symptomer på cGVHD inkluderer f.eks. vægttab, hudstivhed og en række andre funktionsnedsættelser. Symptomerne kan have alvorlige og permanente konsekvenser for patienternes livskvalitet.

Bivirkningsprofilen var sammenlignelig i de to studiearme, hvilket fik forskerne til at konkludere, at ruxolitinib har en acceptabel sikkerhedsprofil.

 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift