Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

ASH-toppens guide til de praksisændrende studier på årets kongres

ASH: Tusindvis af posters, orale præsentationer og late breaking abstrakts tegner årets ASH, og uden en støttende hånd kan det være svært at få et overblik over kongressen.

ASH-præsident Stephanie Lee og ASH-sekretær Robert A. Brodsky udpeger her en række af de studier, som man fra officielt hold har vurderet, kommer til at ændre praksis fremover.

Virtuelt eller ej, "ASH Annual Meeting and Exposition is the premier event in hematology”. Sådan indledte Aaron T. Gerds, der er chair for ASH Committee on Communications, et online møde få dage før, kongressen løber af stablen. På mødet var Stephanie Lee og Robert A. Brodsky inviteret til at udpege nogle af de vigtigste studier – herunder studier med praksisændrende karakter – der bliver præsenteret på ASH 2020. Og der har været nok at vælge imellem. I år er omkring 3.500 abstrakts blevet accepteret til præsentation: 2.750 posters, 750 orale præsentationer og seks late breaking abstracts.

Foruden de seks late breaking abstrakts, der traditionen tro er udvalgt, fordi de på den ene eller den anden måde kommer til at ’ryste’ den hæmatologiske verden,  havde Stephanie Lee og Robert A. Brodsky været på jagt i det videnskabelige program og udvalgt fire praksisændrende studier.

Det første studie, der blev fremhævet, var fase III-studiet APOLLO, som har set på subkutan daratumumab plus pomalidomid og dexamethason (D-Pd) versus pomalidomid og dexamethason (Pd) alene i patienter med relapseret/refraktær myelomatose (RRMM). For nuværende administreres daratumumab som en intravenøs infusion, men APOLLO viser, at CD-38-antistoffet også med succes kan administreres subkutant. Patienterne i den eksperimentelle arm opnåede en reduktion i risiko for progression og død på 37 procent sammenlignet med kontrolarmen.   

APOLLO-studiet bliver præsenteret søndag d. 6. december på en session, der starter kl. 12.00 (Pacific time).

Det andet studie, der blev fremhævet, var a-TREAT-studiet. Studiet har undersøgt, om det har en profylaktisk effekt på store blødninger og behovet for blodtransfusioner at behandle hæmatologiske patienter med lavt blodpladetal med tranexamic acid. Studiet faldt negativt ud, og der kunne således ikke registreres nogen forskelle i outcome mellem de to arme. Til gengæld blev der observeret fire blodpropper i tranexamic acid-armen, hvilket, ifølge Robert A. Brodsky, taler imod at anvende behandlingen profylaktisk.

a-TREAT-studiet bliver præsenteret søndag d. 6. december på en session, der starter kl. 7.00 (Pacific time).

Det tredje studie, der blev fremhævet, var fase III-studiet REACH3, som har sammenlignet ruxolitinib (RUX) med den bedst tilgængelige behandling i patienter med steroid-refraktær/steroid-afhængig kronisk Graft-Vs-Host sygdom (cGVHD). Studiet viser, at den samlede responsrate (ORR) i RUX-armen var 50 procent versus 26 procent i kontrolarmen. Patienter med cGVHD, som ikke har gavn af steroid, er i dag en vanskelig gruppe at behandle. Derfor er studiedata, ifølge Robert A. Brodsky, meget imponerende, og studiet vil med sikkerhed komme til at ændre praksis for patientgruppen, konstaterede han på mødet.  

REACH3-studiet bliver præsenteret lørdag d. 5. december på en session, der starter kl. 8.00 (Pacific time).

Det fjerde studie, der blev fremhævet, var studiet Blood Marrow Transplant Clinical Trials Network Study 1102. Studiet har sammenlignet overlevelsen efter allogen hæmatopoietisk celletransplantation med DNA-hypomethylerende terapi eller bedste understøttende terapi i patienter med avanceret myelodysplastisk syndrom i alderen 50-70. I studiet fik de patienter, som havde en kompatibel donor i eller uden for familien, en transplantation, mens de resterende patienter blev behandlet medicinsk. Studiet viser, at der var en signifikant fordel ved transplantation. Efter tre år var 48 procent af patienterne i transplantationsarmen i live versus 27 procent i den medicinske arm. Overlevelsesfordelen kunne genfindes i patienter over 65 år.

Blood Marrow Transplant Clinical Trials Network Study 1102 blev præsenteret lørdag d. 5. december på en session, der startede kl. 7.30 (Pacific time). 

De fire studiepræsentationer vil være tilgængelige for streaming på ASH’s hjemmeside umiddelbart efter, at de er blevet præsenteret og frem til d. 4. januar.

De seks late breaking abstracts (LBA) bliver præsenteret tirsdag d. 8. december på en session, der starter kl. 7.00. LBA6, der omhandler genterapien etranacogene dezaparvovec til hæmofili-B, har dansk deltagelse.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift