Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Alvorlig CRS og ICANS forbindes med forsinket recovery efter CAR-T

Patienter, som udvikler cytokin release syndrome (CRS) eller immune effector cell–associated neurotoxicity syndrome (ICANS) under CAR-T-celleterapi, er længere tid om at opnå normale blodtal efter endt behandling sammenlignet med patienter, der ikke får disse bivirkninger til behandlingen.

Det viser et studie publiceret i Blood Advances, der har undersøgt 83 hæmatologiske patienter behandlet med CAR-T-celleterapi.

Studiet inkluderede patienter med B-cellelymfom, som fik behandling med Yescarta (axicabtagene ciloleucel) eller Kymriah (tisagenlecleucel), og patienter med henholdsvis akut lymfatisk leukæmi (ALL) og myelomatose, som fik behandling med endnu ikke godkendt CAR-T-celleterapi (NCT01044069 og NCT03070327). Studiet undersøgte, hvor lang tid det tog for patienter, som ikke døde, progredierede eller modtog supplerende kemoterapi, at opnå et normalt blodtal efter behandling med CAR-T-celleterapi. Mere præcist så studiet på niveauet af hæmoglobin, blodplader, neutrofile granulocytter og hvide blodlegemer én og tre måneder efter endt behandling.

Data viser, at 61 procent af patienterne havde et normalt niveau af hæmoglobin én måned efter behandling, 51 procent havde et normalt blodpladeniveau, 33 procent havde normalt niveau af neutrofile granulocytter og 28 procent havde et normalt niveau af hvide blodlegemer. Efter tre måneder lå tallene på henholdsvis 93 procent, 90 procent, 80 procent og 59 procent.

Forekomsten af grad ≥3 CRS og ICANS i forbindelse med CAR-T-behandlingen var signifikant associeret med en mindre sandsynlighed for, at blodtallene havde stabiliseret sig efter en måned. Ydermere sås en tendens til, at patienter med høje niveauer af bestemte vækstfaktorer og kemokiner i blodet, også havde en forsinket recovery-proces. Associationen var imidlertid ikke signifikant, og der er brug for at undersøge den nærmere i et større prospektivt studie.

Sammen med on-target off-target tumor-effekt af antistoffer er CRS den hyppigst forekommende bivirkning ved CAR-T-celleterapi. Bivirkninger relateret til CRS kan være alvorlige og omfatter bl.a. lavt blodtryk, feber, iltmangel og kulderystelser. I sjældne tilfælde manifesterer CRS-relaterede bivirkninger sig neurologisk.

Udskriv Email

Medicinrådet afviser daratumumab i ny kombination

Medicinrådet har på gårdsdagens møde valgt ikke at anbefale CD38-antistoffet Darzalex (daratumumab) i kombination med bortezomib, melphalan og prednisolon (Dar MPV) som standardbehandling til patienter med nydiagnosticeret myelomatose, der ikke er egnede til højdosiskemoterapi med stamcellestøtte.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift