Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Vejledning om HCT og cellulær behandling under coronakrisen publiceret

Det amerikanske selskab for transplantation and cellulær behandling, ASTCT, har udgivet foreløbige retningslinjer for hæmatopoietisk celletransplantation (HCT) og cellulær behandling i lyset af den globale COVID-19-pandemi.

ASTCTs retningslinjer fokuserer på diagnostiske og behandlingsmæssige overvejelser, evaluering af patienter inden igangsætning af HCT og cellulær terapi samt evaluering af celledonor. En stor del af retningslinjerne bygger på anbefalinger, der er udviklet af European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT) og opdateret 16. marts.

Ifølge ASTCT er der tilstrækkelig bekymring for, at COVID-19 kan have en betydelig indflydelse på resultaterne efter transplantation eller postterapi. Men overvejelser om at forsinke eller ændre behandlingsplaner skal opvejes med risikoen for udvikling af den underliggende sygdom, påpeger selskabet.

Hvis COVID-19 påvises, skal HCT eller cellulær terapi udskydes. Behandling bør også udskydes hos kandidater til HCT og cellulær terapi med tæt kontakt med en person, der er inficeret med COVID-19, og hos patienter, der har rejst til et højrisikoområde eller haft tæt kontakt med en person, der har rejst til et højrisikoområde.

Når det gælder en patient i et samfund med udbredt sygdom, skal alle kandidater til HCT og cellulær terapi gennemgå screening for COVID-19-infektion på tidspunktet for den første evaluering og to dage før konditionering/lymfodepletion, uanset tilstedeværelsen af ​​symptomer, lyder det i retningslinjerne.

Procedurer, der skal udsættes, inkluderer perifere blodstamcellemobilisering, knoglemarvshøst, T-celleopsamling og konditionering/lymfodepletion. Disse skal ikke udføres i mindst 14 dage (fortrinsvist 21 dage) fra dagen for sidste kontakt, ifølge ASTCT. To på hinanden følgende negative PCR-test hver med en uges mellemrum (udsættelse i mindst 14 dage) bør opnås, hvis de er tilgængelige.

Donorer med påvist COVID-19 betragtes som uberettigede. Personer med eksponeringskriterier bør udelukkes fra donation i mindst 28 dage. I individuelle tilfælde kan en donor betragtes som berettiget, hvis vedkommende er testet negativ for COVID-19, og donoren er asymptomatisk. Donor skal dog overvåges nøje for COVID-19.

I tilfælde af ikke-beslægtede donorer henviser ASTCT til National Marrow Donor Programs retningslinjer, men påpeger, at der indtil nu ikke er rapporteret tilfælde af transfusionsoverført COVID-19, og at der aldrig er rapporteret om nogen tilfælde af transfusionstransmission for de to andre coronavira, der er opstået i løbet af de sidste to årtier (SARS og MERS-CoV.

I de opdaterede EBMT-retningslinjer, der afspejler den større udbredelse af COVID-19, blev det fremsat, at det stærkt anbefales at have sikret stamcelleproduktadgang ved at fryse produktet før start af konditionering og i situationer, hvor dette ikke er muligt, at have en alternativ donor som sikkerhedskopi. For patienter med lav risiko anbefales det at udsætte starten af ​​transplantationsproceduren, hvis det anses for at være sikkert at gøre det. Dette inkluderer både allogene og autologe transplantationsprocedurer.

ASTCT anbefaler desuden at følge World Health Organization og CDC COVID-19 sider for løbende opdateringer og information om andre aspekter af pandemien.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift