Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Kræftrelateret kognitiv svækkelse skyldes ikke kun kemoterapi

Kræftrelateret kognitiv svækkelse (CRCI) er ikke begrænset til kemoterapi. Det konkluderer en gennemgang af litteratur på området, som er offentliggjort i årene 2012-2019.

Resultaterne, som er offentliggjort i Annals of Oncology, har undersøgt CRCI hos patienter med kræft, som ikke sidder i det centrale nervesystem (CNS), hovedsageligt efter kemoterapi.

Forskerne bag undersøgelsen skriver om baggrunden for undersøgelsen, at fordi kognitive vanskeligheder har en negativ indvirkning på livskvalitet med hensyn til autonomi, tilbagevenden til arbejde, sociale relationer og selvtillid i forbindelse med langvarig kræftbehandling, er der en stigende efterspørgsel fra patienternes side om hjælp til CRCI. Dette har ført til undersøgelser, der implementerer kognitiv rehabilitering hos kræftpatienter.

I undersøgelsen har forskerne udført PubMed-søgning i artikler, der blev offentliggjort mellem 2012 og marts 2019 ved hjælp af nøgleordene 'kognition', 'kræft', 'antineoplastiske midler' eller 'kemoterapi'.

De fandt blandt andet, at nye undersøgelser viser, at ikke kun kemoterapi men også andre kræftbehandlinger, såsom hormonbehandlinger og målrettede behandlinger, kan føre til kognitive problemer.

Viden om disponible faktorer, biologiske markører eller hjernefunktioner forbundet med CRCI er forbedret, konkluderer forskerne. Faktorer såsom alder og genetiske forandringer kan disponere personer til en højere risiko for kognitiv svækkelse, mens dårlig ydeevne i neuropsykologiske tests er forbundet med volumenreduktion i grå substans i hjernen samt mindre forbindelse og aktivering efter kemoterapi.

Hos dyr viste det sig, at hippocampus-baseret hukommelse og udøvende funktioner, formidlet af frontallapperne, var særligt modtagelige for virkningerne af kemoterapi. Det involverer ændret neurogenese, mitochondrial dysfunktion eller hjernecytokinrespons.

Et vigtigt næste trin er at identificere strategier til håndtering af kognitive vanskeligheder, herunder kognitiv træning og fysisk træning.

Forskerne bag undersøgelsen opfordrer til tværfagligt samarbejde mellem onkologer, neurologer, billeddannelsesforskere og neurovidenskabsmænd for at definere mekanismer for CRCI og for at optimere medicinsk behandling og patienters rehabilitering. Tidlig påvisning af kognitiv svækkelse er nødvendig, især hos ældre patienter, der kan henvises til en onkogeriat og/eller neurolog til screening for kognitiv svækkelse før og under behandlingen, understreger de, og påpeger, at håndtering af CRCI bør inkorporeres i klinisk praksis ligesom for patienter med neurodegenerativ sygdom.

Udskriv Email

ASH 2020 er på trapperne – nu med masser af SoMe-hype

ASH: Den amerikanske hæmatologi-kongres ASH løber af stablen i begyndelsen af december, men som alle andre events i 2020 i et noget anderledes format end vanligt. Coid-19 har sat en stopper for det fysiske fremmøde. Men frygt ej, hæmatologisk tidsskrift guider dig her til at få det bedste ud af kongressen foran skærmen.

Læs mere ...

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift