Kristian Lunds blog

Risikoen for hjerteanfald stiger op til en kræftdiagnose

Ældre mennesker med kræft er mere tilbøjelige til at have haft et hjerteanfald eller slagtilfælde i månederne forud for deres kræftdiagnose end mennesker, der ikke har kræft.

Undersøgelsen, der er den største og mest systematiske evaluering af sin slags, er offentliggjort i tidsskriftet Blood.

”Vores data viser, at der er en forbundet risiko for iskæmisk slagtilfælde og hjerteanfald, der begynder at stige i de fem måneder op til, at kræften er officielt diagnosticeret og topper i måneden lige før. Resultaterne tyder på, at kræftens virkning på koagulationssystemet kan være det, der overvejende driver den tilhørende risiko for hjerteanfald og slagtilfælde,” siger ledende forfatter på undersøgelsen Babak Navi, som er lektor på afdelingen for neurologi og neurovidenskab i Feil Family Brain and Mind Research Institute ved Weill Cornell Medicine og neurolog ved NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen brugte forskerne oplysninger fra en Medicare-database knyttet til Surveillance, Epidemiology og End Results (SEER) registreringsdatabasen og så på risikoen for hjerteanfald og slagtilfælde hos mennesker på 67 år og ældre, der for nyligt var blevet diagnosticeret med bryst-, lunge-, prostata-, kolorektal-, blære-, livmoderhals-, bugspytkirtel-, mavekræft eller non-Hodgkin lymfom i perioden 1. januar 2005 til 31. december 2013. Sammen udgør disse kræftformer to tredjedele af alle kræftdiagnoser i USA.

Undersøgelsen omfattede 748.662 Medicare-modtagere, som blev sammenlignet med matchende kontroller i 360 dage før kræftdiagnosen.

Resultaterne viste, at risikoen for hjerteanfald og slagtilfælde samlet set blev øget med 70 procent i året op til kræftdiagnosen, risikoen var mest akut i måneden umiddelbart før diagnosen. I løbet af denne periode var patienter, der senere blev diagnosticeret med kræft, mere end fem gange så tilbøjelige til at have et hjerteanfald eller slagtilfælde end dem, der ikke havde kræft. 2.313 af kræftpatienter fik et hjerteanfald eller slagtilfælde, sammenlignet med 413 af de matchende kontroller.

Forekomsten af ​​hjerteanfald eller slagtilfælde var højest hos voksne med lunge- og kolorektalkræft og hos dem med kræft i stadium 3 eller 4.

En separat analyse viste, at både hjerteanfalds- og slagtilfælderisiko blev øget i månederne før kræftdiagnose, men hjerteanfaldshændelser var lidt mere almindelige end slagtilfælde. Sekundære analyser af andre arterielle tromboemboliske hændelsestyper understregede yderligere de primære fund.

Dataene bekræfter sammenhængen mellem hjerteanfald og slagtilfælde med udvikling af kræft og afgrænser, hvornår risikoen starter, mener Babak Navi.

”Vores resultater tyder på, at kræft kan være en risikofaktor for arteriel tromboembolisme, så folk, der får et hjerteanfald eller slagtilfælde, bør være ajourførte med deres alders- og kønsspecifikke kræftscreeninger, såsom mammografier og koloskopi. Hvis nogen får et hjerteanfald eller slagtilfælde, og der er tegn på en udiagnostiseret malignitet, som f.eks. vægttab eller uforklarlig anæmi, så må man overveje en kræftscreening,” siger han.

Babak Navi og hans team planlægger fremtidige undersøgelser, som skal føre til en bedre forståelse af, hvilke blodbaserede eller billeddiagnostiske biomarkører som kan bruges til at opspore kræft hos patienter med arteriel tromboembolisme, samt hvilken nytte ​​CT-scanning eller andre kræftscreeningsværktøjer kan have hos disse patienter, især hos dem, hvis slagtilfælde eller hjerteanfald ellers er uforklarlige.

Babak Navi understreger desuden, at det er nødvendigt med flere undersøgelser for at bestemme den nøjagtige årsag til arteriel tromboembolisme hos patienter med kræft og de optimale strategier til forebyggelse og behandling af disse hændelser.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift