Kristian Lunds blog

Prolia reducerer smerter ved TDT og knogleskørhed

Anti-RANKL-behandlingen Prolia (denosumab) givet over en to-årig periode ser ud til at kunne reducere smerte og forbedre livskvaliteten for personer med transfusionsafhængig thalassæmi (TDT) og knogleskørhed.

Det viser en randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet fase IIb-undersøgelse, der er publiceret i Blood Advances.

Transfusionsafhængig thalassæmi (TDT) er en arvelig medfødt blodforstyrrelse, der resulterer i den reducerede produktion af hæmoglobin og røde blodlegemer.

I studiet evaluerede forskerne effektiviteten og sikkerheden af ​subkutan injektion af Prolia hos patienter med TDT og knogleskørhed. 63 patienter blev randomiseret til at modtage enten 60 mg Prolia (32 patienter) eller placebo (31 patienter) på dag 0 og dag 180 over en periode på 12 måneder. Alle patienter fik daglige kosttilskud af kalk og D-vitamin under hele undersøgelsen.

Hver patients knoglemineraltæthed blev målt i L1-L4 lændehvirvelsøjlen, håndleddet og lårhalsen. Patienter, der fik Prolia, havde en stigning på 5,92 procent i lændehvirvelsøjlens knogletæthed sammenlignet med 2,92 procent i placeboarmen. Tilsvarende tabte patienter, der fik Prolia, mindre knoglemineraltæthed i deres håndled i forhold til placebo – hhv. -0,26 procent og -3,92 procent – mens den øgede tæthed i lårhalsen var hhv. 4,008 procent og 1,96 procent.

Derudover rapporterede de patienter, der fik Prolia, en signifikant reduktion af smerter sammenlignet med placebo-gruppen.

Tre alvorlige bivirkninger blev rapporteret i Prolia-armen, herunder pleural effusion, supraventrikulær takykardi og atrieflimren, men forskere fandt ingen forbindelse mellem behandlingen og disse bivirkninger.

Undersøgelse tyder på, at fremtidige undersøgelser bør foretage en direkte sammenligning mellem Prolia og bisfosfonater, som er den nuværende standardbehandling for personer med TDT og knogleskørhed, konkluderer forskerne bag undersøgelsen.

Prolia er godkendt til behandling af knogleskørhed i både USA og Europa, men er endnu ikke godkendt til behandling af personer med TDT-induceret knogleskørhed.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift