Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Interaktiv motions-motivator forbedrer børnekræft-overleveres aktivitetsniveau

En pilotundersøgelse af kræftoverlevende i alderen 11-15 år tyder på, at en webbaseret, interaktiv intervention, der giver belønning for motion, kan motivere børnene til at forblive fysisk aktive.

I studiet steg tiden brugt på moderat til kraftig fysisk aktivitet i gennemsnit med næsten fem minutter om ugen i gruppen, der brugte interventionen. Til gengæld faldt den med gennemsnitligt over 24 minutter i kontrolgruppen. Studiets resultater blev præsenteret på Cancer Survivorship Symposium i Orlando, Florida, 16.-17. februar.

”Sammenlignet med den generelle befolkning har overlevende efter børnekræft øget risiko for fedme og metabolisk syndrom (forstyrrelser i kroppens normale drift og omsætning af næringsstoffer, red.). Alt sammen forhold, der kan føre til hjertesygdomme, slagtilfælde og diabetes, så det er virkelig vigtigt, at de er fysisk aktive. Ved at gribe ind i denne unge aldersgruppe håber vi at hjælpe børnene med at udvikle sunde træningsvaner for livet,” siger ledende forfatter på studiet Carrie R. Howell fra St. Jude Children's Research Hospital i Memphis, Tennessee, USA, i en pressemeddelelse.

I undersøgelsen inddelte de amerikanske forskere tilfældigt 97 overlevende efter børnekræft i alderen 11 til 15 år, som ikke længere fik kræftbehandling og var fysisk aktive mindre end 60 minutter om dagen til enten at indgå i en gruppe, der modtog web-baseret fysisk aktivitet, eller en kontrolgruppe. Studiet var åbent for børn med enhver form for kræft, omkring en fjerdedel havde akut lymfatisk leukæmi (ALL). Begge grupper modtog en pædagogisk folder med oplysninger om betydningen af ​​fysisk aktivitet og eksempler på aktiviteter sammen med en bærbar aktivitetsovervågning.

Interventionsgruppen havde også adgang til en interaktiv, alderssvarende hjemmeside. På mindst ugentlig basis forbandt deltagerne deres skærm til en computer og angav deres aktivitet via hjemmesiden. Ved opnåelse af visse aktivitetsgrænser modtog børnene belønninger såsom t-shirts og gavekort via post. I begyndelsen og i slutningen af ​​undersøgelsen besøgte deltagerne St. Jude for en vurdering af deres fysiske kondition (styrke, fleksibilitet og udholdenhed) og neurokognitive foranstaltninger (opmærksomhed, hukommelse) samt sundhedsrelateret livskvalitet (vurderet ved brug af spørgeskema for pædiatrisk livskvalitet).

I alt 78 deltagere - 53 i interventionsgruppen og 25 i kontrolgruppen - afsluttede programmet, der varede 24 uger. Resultaterne viste, at tiden brugt på moderat til kraftig fysisk aktivitet steg med gennemsnitligt 4,7 minutter om ugen i interventionsgruppen, mens den faldt med gennemsnitligt 24,3 minutter om ugen i kontrolgruppen.

I interventionsgruppen bemærkede forskerne også forbedringer i håndgrebsstyrken (fra gennemsnitligt 19,9 kg til 21,0 kg), antal push-ups (fra gennemsnitligt 15 til 18) og opstillede opgaver (fra i gennemsnit 11 til 14), talefærdigheder og sundhedsrelateret livskvalitet (fra score på 74,2 til 78,0, hvor højere tal indikerer bedre livskvalitet). Ingen af ændringerne blev set i kontrolgruppen.

Baseret på pilotundersøgelsens resultater har forskerne udarbejdet et større klinisk forsøg med webbaseret fysisk aktivitet. Forsøget, ALTE1631, der finansieres af National Institutes for Health (NIH), sigter mod at inkludere 384 overlevende efter børne-ALL på institutioner rundt om i USA. Interventionen kommer til at vare et år, med en opfølgning på 18 måneder.

På længere sigt planlægger forskerne at undersøge forholdet mellem fysisk aktivitet og kognition. Mange børnekræft-overlevere har nemlig behandlingsrelaterede kognitive problemer, og der er foreløbige beviser, der tyder på, at motion kan forbedre kognitiv funktion.

 

FORSIDEN LIGE NU

Patientforenings budskab på samråd: Økonomi fylder mere og mere i myelomatosebehandlingen

16. Januar 2019 Myelomatose Signe Juul Kraft
Dansk Myelomatoseforening havde tirsdag den 15. januar kaldt Sundheds- og Ældreudvalget i samråd, fordi foreningen er bekymret for den stadigt større rolle,…

Forskningsprojekt vil nedsætte risikoen for alvorlige infektioner ved CLL

16. Januar 2019 Lymfoma Signe Juul Kraft
Rigshospitalet vil teste forebyggende medicinsk behandling af nydiagnosticerede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Håbet er at kunne nedsætte…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift