Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Allogen HCT medfører øget risiko for kognitive problemer

Patienter, der modtager myeloablativ allogen hæmatopoietisk celletransplantation (HCT) har en signifikant højere risiko for kognitiv svækkelse i årene efter transplantationen.

Det viser en undersøgelse, der er offentliggjort i Journal of Clinical Oncology.

I perioden 2004-2014 gennemgik i alt 477 patienter, der blev behandlet med HCT (236 autologe, 128 allogene med reduceret intensitet, 113 myeloablative allogene) ved City of Hope National Medical Center i Duarte, USA, standardiserede neuropsykologiske test før deres transplantation. Henholdsvis seks måneder, et år, to år og tre år efter transplantation blev der udført test på personerne inden for otte kognitive domæner, herunder udøvende funktion, hvor flydende og hurtigt deres sprog var, arbejdshukommelse, visuel og auditiv hukommelse samt finmotorisk fingerfærdighed. Derudover gennemgik 99 raske patienter identiske test som et udgangspunkt for forsøgspersonernes kognitive funktion.

Resultaterne viste, at modtagere af myeloablativ HCT havde signifikant lavere post-HCT-scoringer end kontrollerne, når det kom til udøvende funktion, verbal hastighed, behandlingshastighed, auditiv hukommelse og finmotorisk fingerfærdighed.

Tre år efter transplantationen var der tegn på kognitiv svækkelse hos 35,7 procent af de personer, der havde modtaget allogen HCT, mens tallet for de, der havde fået autolog HTC var 18,7 procent.

Desuden var ældre alder, mandligt køn og lavere uddannelse, indkomst og kognitiv reserve forbundet med kognitiv svækkelse efter HCT.

”Ud fra vores langsigtede prospektive vurdering kan vi udlede, at en betydelig population af allogene HCT-overlevende vil opleve kognitiv svækkelse, der kan og vil påvirke forskellige aspekter af deres liv fremadrettet. Det er vigtigt, at vi som klinikere udvikler interventioner til disse patienter,” siger studiets leder Noha Sharafeldin fra University of Alabama at Birmingham (UAB).

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift