Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Mikroorganismers diversitet i tarmen påvirker overlevelsen hos stamcelletransplanterede børn

En bred diversitet af mikroorganismer i tarmen resulterer i markant bedre overlevelse og færre komplikationer blandt børn, der gennemgår en allogen stamcelletransplantation.

Det viser et nyt studie, der for første gang nogensinde viser, at der er en sammenhæng mellem forskellige mikrobiota i tarmkanalen og samlet overlevelse (OS) hos pædiatriske patienter. Studiet er publiceret i Blood

Studiet har analyseret afføringsprøver fra 90 pædiatriske patienter før og under, at disse gennemgik en allogen stamcelletransplantation. Transplantationerne blev udført på fire centre i Italien og et i Polen i perioden 2013-2020. Patienternes gennemsnitsalder på tidspunktet for transplantation var ni år, og 59 procent var drenge. Mere end halvdelen af patienterne gennemgik en transplantation med henblik på at behandle akut leukæmi, resten havde andre blodkræftformer eller ikke-maligne blodsygdomme. Patienterne blev fulgt i gennemsnitligt 52 måneder.

Efter justering for alder, sygdomstype, donortype, præ-transplantationsbehandlingsregime og behandlingscentrets placering, var den estimerede samlede overlevelse (OS) efter 52 måneder 88,9 procent for patienter, som havde en større diversitet af tarmmikrobiota før transplantation sammenlignet med 62,7 procent for dem, der havde en lavere mikrobiota-diversitet før transplantation.

Patienter med højere mikrobiota-diversitet var også signifikant mindre tilbøjelige til at opleve akut graft-versus-host-sygdom (aGVHD). Gruppen med højere diversitet var karakteriseret ved højere forekomst af potentielt sundhedsrelaterede bakterier såsom Ruminococcaceae og Oscillospiraceae. I modsætning hertil viste gruppen med lavere diversitet en høj andel af Enterococcaceae og Enterobacteriaceae. En analyse påviste desuden forekomst af kortkædede fedtsyreproducenter som Blautia, Faecalibacterium, Roseburia og Bacteroides som nøglesten hos gruppen med højere diversitet, mens Enterococcus, Escherichia-Shigella og Enterobacter udgjorde nøglestenene i gruppen med lavere mangfoldighed.

Behov for prospektive studier

Forskerne fandt, at sammenhængen mellem højere mikrobiotadiversitet og forbedret overlevelse var ens, uanset om patienterne blev behandlet på et af de fire centre i Italien eller i centret i Polen. Det tyder på, at sammenhængen er uafhængig af sygdommen eller behandlingsstedet, konkluderer forskerne.

Næste trin for forskergruppen omfatter vurdering af specifikke faktorer, der påvirker mikrobiota-diversiteten, for eksempel antibiotika og andre lægemidler samt kost, og interventionsstrategier, der sigter mod at påvirke disse faktorer.

Forskerne vurderer selv, at studiet har flere begrænsninger. Blandt andet var antallet af inkluderede patienter relativt lille. Endvidere blev patienterne behandlet over en syvårig periode for flere forskellige sygdomme og med forskellige præ-transplantationsmedicinske behandlingsregimer. Patienterne varierede også i alder, fra spædbørn til teenagere, og man ved, at mikroorganismer i tarmens rolle og adfærd kan variere afhængigt af alder.

 

På trods af studiets begrænsninger vurderer forskerne, at resultaterne understreger vigtigheden af at undersøge tarmmikrobiota-diversitet inden allogen stamcelletransplantation, da der er mulighed for, at det kan påvirke outcome. Større prospektive studier er dog nødvendige for fuldt ud at definere den kliniske betydning af tarmmikrobiota hos pædiatriske patienter, skriver forskerne. 

 

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, neurologi
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether