Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Konsolidering med Blincyto forbedrer OS signifikant i patienter med nydiagnosticeret B-ALL

ASH: Konsoliderende behandling med den bispecifikke CD3xCD19-engager Blincyto (blinatumomab) øger den samlede overlevelse signifikant i patienter med nydiagnosticeret B-celle akut lymfatisk leukæmi (B-ALL) med negativ minimal restsygdom (MRD)-status efter kemo-induktion.

Det viser resultater fra fase III-studiet ECOG-ACRIN E1919, der blev præsenteret på Late Breaking Abstract sessionen tirsdag d. 13. december på den amerikanske hæmatologiske kongres ASH 2022 (abstract #LBA1). Studiet udgår fra National Cooperative Clinical Trials Network.

Under præsentationen af data fra studiet konkluderede studiets førsteforfatter, Mark R. Litsow fra hæmatologisk afdeling på Mayo Clinic i Rochester, at tillæg af blinatumomab til konsoliderende kemoterapi bør blive ny standard til voksne patienter i alderen 30-70 år med nydiagnosticeret B-ALL, som er MRD-negative efter standard induktionskemoterapi.

Det er første gang et fase III-studie viser en overlevelses-fordel i voksne patienter med MRD-negativ B-ALL, som har modtaget behandling med blinatumomab kombineret med kemoterapi. Resultaterne repræsenterer en ny standard for disse patienter,”  lød det.

Mark R. Litsow sagde også:

"Vi ser et plateau på overlevelseskurven, som vi håber er tegn på, at de patienter, der har modtaget behandling med blinatumomab forbliver i remission."

Hyppige relaps efter induktion

En betydelig andel af voksne patienter med nydiagnosticeret ALL opnår komplet remission (CR) ved induktionsbehandling med konventionel kemoterapi (CC), men patienterne får hyppigt tilbagefald, og OS-raten er forholdsvis lav i patientgruppen – selv blandt de patienter, hvis MRD-status er negativ efter endt CC-induktionsbehandling.

Blinatumomab er en bispecifik CD3xCD19-engager (BiTE) Stoffet har siden maj 2018 været godkendt af FDA til behandling af patienter med relapseret eller refraktær B-ALL eller patienter i morfologisk CR, som er MRD-positive (≥0,1 procent). I denne patientgruppe har blinatumomab vist sig at forlænge OS signifikant. I studiet ønskede man således at undersøge, om blinatumomab også kunne forbedre outcome i nydiagnosticerede B-ALL-patienter, der var MRD-negative (<0,01 procent) efter endt CC-induktionsbehandling.

Markant færre dødsfald

Studiet inkluderede 488 patienter med nydiagnosticeret B-ALL. Patienterne blev behandlet med CC, og de patienter, der opnåede morfologisk komplet respons (CR/CRi) fortsatte i studiet og fik intensiv højdosis methotrexat med Oncaspar (pegaspargase) for at forebygge CNS-progression. Patienterne fik målt deres remissions- og MRD-status, og de 224 patienter, der var MRD-negative gik videre til randomiseringsdelen. De blev randomiseret 1:1 til yderligere fire serier konsoliderende kemoterapi (kemo-armen) eller to serier blinatumomab efterfulgt af tre serier konsoliderende kemoterapi, endnu en serie blinatumomab, endnu en serie kemoterapi og endelig en sidste serie blinatumomab (blin-armen). Efter endt behandling fik patienterne i begge arme 2,5 års vedligeholdelsesbehandling med POMP. Patienterne fortsatte ti allogen stamcelletransplantation (HCT), hvis den behandlende læge vurderede, at det var relevant. Studiets primære endepunkt var OS.

Ved tidspunktet for den tredje interim effekt-analyse var patienterne mediant fulgt i en periode på 43 måneder. Data viser, at blandt de MRD-negative patienter var 56 patienter døde; 17 i blin-armen og 39 i kemo-armen. Patienterne i blin-armen havde en signifikant forbedret OS sammenlignet med patienterne i kemo-armen (median OS: ikke nået versus 71,4 måneder; HR 0,42, 95% CI: 0,24-0,75; to-siddet P=0,003).

Af abstractet fremgår det, at der ikke blev registreret nogle betydelig sikkerheds-udfordringer.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, neurologi
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether