Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Konsolidering med Blincyto forbedrer OS signifikant i patienter med nydiagnosticeret B-ALL

ASH: Konsoliderende behandling med den bispecifikke CD3xCD19-engager Blincyto (blinatumomab) øger den samlede overlevelse signifikant i patienter med nydiagnosticeret B-celle akut lymfatisk leukæmi (B-ALL) med negativ minimal restsygdom (MRD)-status efter kemo-induktion.

Det viser resultater fra fase III-studiet ECOG-ACRIN E1919, der blev præsenteret på Late Breaking Abstract sessionen tirsdag d. 13. december på den amerikanske hæmatologiske kongres ASH 2022 (abstract #LBA1). Studiet udgår fra National Cooperative Clinical Trials Network.

Under præsentationen af data fra studiet konkluderede studiets førsteforfatter, Mark R. Litsow fra hæmatologisk afdeling på Mayo Clinic i Rochester, at tillæg af blinatumomab til konsoliderende kemoterapi bør blive ny standard til voksne patienter i alderen 30-70 år med nydiagnosticeret B-ALL, som er MRD-negative efter standard induktionskemoterapi.

Det er første gang et fase III-studie viser en overlevelses-fordel i voksne patienter med MRD-negativ B-ALL, som har modtaget behandling med blinatumomab kombineret med kemoterapi. Resultaterne repræsenterer en ny standard for disse patienter,”  lød det.

Mark R. Litsow sagde også:

"Vi ser et plateau på overlevelseskurven, som vi håber er tegn på, at de patienter, der har modtaget behandling med blinatumomab forbliver i remission."

Hyppige relaps efter induktion

En betydelig andel af voksne patienter med nydiagnosticeret ALL opnår komplet remission (CR) ved induktionsbehandling med konventionel kemoterapi (CC), men patienterne får hyppigt tilbagefald, og OS-raten er forholdsvis lav i patientgruppen – selv blandt de patienter, hvis MRD-status er negativ efter endt CC-induktionsbehandling.

Blinatumomab er en bispecifik CD3xCD19-engager (BiTE) Stoffet har siden maj 2018 været godkendt af FDA til behandling af patienter med relapseret eller refraktær B-ALL eller patienter i morfologisk CR, som er MRD-positive (≥0,1 procent). I denne patientgruppe har blinatumomab vist sig at forlænge OS signifikant. I studiet ønskede man således at undersøge, om blinatumomab også kunne forbedre outcome i nydiagnosticerede B-ALL-patienter, der var MRD-negative (<0,01 procent) efter endt CC-induktionsbehandling.

Markant færre dødsfald

Studiet inkluderede 488 patienter med nydiagnosticeret B-ALL. Patienterne blev behandlet med CC, og de patienter, der opnåede morfologisk komplet respons (CR/CRi) fortsatte i studiet og fik intensiv højdosis methotrexat med Oncaspar (pegaspargase) for at forebygge CNS-progression. Patienterne fik målt deres remissions- og MRD-status, og de 224 patienter, der var MRD-negative gik videre til randomiseringsdelen. De blev randomiseret 1:1 til yderligere fire serier konsoliderende kemoterapi (kemo-armen) eller to serier blinatumomab efterfulgt af tre serier konsoliderende kemoterapi, endnu en serie blinatumomab, endnu en serie kemoterapi og endelig en sidste serie blinatumomab (blin-armen). Efter endt behandling fik patienterne i begge arme 2,5 års vedligeholdelsesbehandling med POMP. Patienterne fortsatte ti allogen stamcelletransplantation (HCT), hvis den behandlende læge vurderede, at det var relevant. Studiets primære endepunkt var OS.

Ved tidspunktet for den tredje interim effekt-analyse var patienterne mediant fulgt i en periode på 43 måneder. Data viser, at blandt de MRD-negative patienter var 56 patienter døde; 17 i blin-armen og 39 i kemo-armen. Patienterne i blin-armen havde en signifikant forbedret OS sammenlignet med patienterne i kemo-armen (median OS: ikke nået versus 71,4 måneder; HR 0,42, 95% CI: 0,24-0,75; to-siddet P=0,003).

Af abstractet fremgår det, at der ikke blev registreret nogle betydelig sikkerheds-udfordringer.

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder
  Bo Karl Christensen, redaktionsleder
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
  Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Hani Abu-Khalil - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Anne Westh - allround
  Hanna Sigga Madslund - allround
  Stephanie Hollender - allround
  Thomas Telving - allround

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Annoncekonsulent
  Helle Hviid
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether