Hæmatologiske overlæger klager over lyn-sammenlægning

Fjorten overlæger fra Hæmatologisk afdeling ved Herlev Hospital har sendt et bekymringsbrev til medlemmerne af Region Hovedstadens sundhedsudvalg, efter at regionens administration har lagt op til en hastig beslutning om at lægge de hæmatologiske afdelinger ved Rigshospitalet og Herlev Hospital sammen.

Ønsket er ikke fagligt velbegrundet, tværtimod vil en sammenlægning medføre en risiko for at den hæmatologiske afdeling mister nogle af sine nøglepersoner, mener overlægerne, som bakkes op af flere medlemmer af regionens sundhedsudvalg. 

Administrationen i Region H har ved et skypemøde dette forår informeret regionens sundhedsudvalg om, at koncernledelsen ønsker, at politikerne tager stilling til et forslag om en sammenlægning af de hæmatologiske afdelinger ved Rigshospitalet og Herlev Hospital med fremtidig placering på Rigshospitalet i løbet af sommeren 2020. Arbejdet har ligget stille under coronaepidemien, men administrationen har hentet input fra de to afdelinger og forventer at kunne fremlægge et beslutningsforslag for sundhedsudvalget allerede i løbet af juni. 

Processen har imidlertid gjort fjorten overlæger fra den berørte afdeling ved Herlev Hospital så utrygge, at de sammen har skrevet et brev til regionens sundhedspolitikere, hvor de beder om en grundigere proces og samtidig skriver, at de er uenige i forslaget.

“Vi er bekymrede for, at der ikke er den nødvendige dokumentation for potentielle fordele og ulemper, inden beslutningen tages,” skriver overlægerne blandt andet. 

Administrationens begrundelsen for at lægge afdelingerne sammen er, at de skal “fremtidssikres” og gøres robuste som led i den regionale kræftplan i forbindelse med Hospitalsplan 2025, men det argument er for vagt, mener lægerne.

“For Herlev Hospital som et stort og ambitiøst kræfthospital vil det være et stort tab at miste hæmatologien, som langt overvejende behandler kræftsygdomme. Der er ligeledes en ikke ubetydelig risiko for, at en fusion vil medføre tab af et større antal faglige nøglepersoner inden for flere specialer og faggrupper,” skriver de blandt andet.

I regionens sundhedsudvalg er flere medlemmer lige så kritiske. Blandt andet DF’s Finn Rudaizky og LA’s Niels Høiby sætter spørgsmålstegn ved såvel begrundelsen og hastværket omkring beslutningen.

“Det er helt forkert. Der er ingen faglig grund til at lægge de to afdelinger sammen, men regionens administration elsker stordrift, og så fyrer de indholdsløse floskler om synergi, bedre forskningsvilkår og så videre af, og der har aldrig været dokumentation for, at det skulle passe. Afdelingerne er store nok som de er, og når man lægger afdelinger sammen, opstår der uro, og mange ting går lidt i stå i nogle år, mens man finder ud af, hvem der skal stå for hvad. Det skal der nogle meget klare faglige begrundelser til at godtgøre, og de eksisterer ikke,” siger Niels Høiby, som også er overlæge ved klinisk mikrobiologisk afdeling, Diagnostisk Center, Rigshospitalet. Han har derfor bedt regionsledelsen om en detaljeret begrundelse for, at lægge de to afdelinger sammen.

Efter brevet fra overlægerne har sektionschef i Region hovedstadens Center for politik og kommunikation Vera Quistgaard skrevet en mail til medlemmerne af sundhedsudvalget, hvor hun blandt andet skriver, at administrationen anbefaler, at der træffes beslutning om den første del af kræftplanen, som blandt andet omfatter hæmatologien, i løbet af sommeren 2020, og man ikke venter til resten af kræftplanen er klar til politisk behandling. Planen er, at man herefter vil gennemføre et videre udviklings- og planlægningsarbejde i et samarbejde mellem medarbejdere og ledere på de to hæmatologiske afdelinger. Hun skriver desuden, at udvalget tidligere har fået en mundtlig orientering om sagen. Det husker Niels Høiby godt, uden at han kan sige, hvornår det er sket. Finn Rudaizky (DF) husker ikke orienteringen, og han undrer sig over, at orienteringen om et så stort tiltag ikke er nævnt i noget mødereferat. 

“Det er jo en offentlig sag, og det er mystisk, at det skal køres så lukket. Det kommer så sent, så man ikke har mulighed for at sætte sig ind i sagerne. Det kommer måske allerede på bordet på regionsrådsmødet i denne eller næste måned, og så kan der være et flertal, der beslutter det, uden at der har været en folkelig debat. Vi får ingen offentlig debat om de her ting, og det er et demokratisk problem,” siger han.

Niels Høiby undrer sig også over hastværket med at få beslutningen igennem på et tidspunkt, hvor møder stadig foregår over skype og kort tid før, at Dorthe Crüger træder til som ny koncernchef. Som kræftspecialist, tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse og direktør ved Sygehus Lillebælt ville det være oplagt at vente til hun kan deltage i arbejdet, mener han.

“Efter min mening giver det ingen mening at skille hæmatologien fra kræftbehandlingen, synergien opstår netop mellem onkologien og hæmatologien, når der sker nye fremskridt inden for ét område, som også kan bruges på andre områder. Dorte Crüger har den faglige pondus, og derfor er det dybt underligt, at man vil skynde sig at lukke sagen, før hun kan fortælle, hvad hun mener er det fagligt rigtige,” siger Niels Høiby. 

Overlægerne fra Herlevs hæmatologiske afdeling slutter deres brev af med en appel til politikerne om, at de vil træffe beslutning på et velovervejet, nuanceret og grundigt gennemarbejdet grundlag.

“Vi kan forstå, at der på nuværende tidspunkt er et ønske om at presse beslutningen igennem med en kort proces på få uger på et tidspunkt, hvor hospitaler og politikere har rigeligt at gøre med at håndtere coronakrisen. Uanset hvad den politiske beslutning måtte bliver vil vi naturligvis bakke op og gå positivt til den videre proces,” skriver de. 

Koncernchef Svend Hartling ønsker ikke at kommentere kritikken.

“Vi har en proces, også politisk, og den ønsker jeg ikke skal foregå i pressen,” skriver han i en mail til Hæmatologisk Tidsskrift.

 • Oprettet den .
 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Medarbejdere

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround

  Om os

  Annoncer

  Persondatapolitik

  Cookiepolitik

  Etiske retningslinjer

  Kontaktinfo

  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.