Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Europæiske kræftlæger: Screen kræftpatienter hurtigst muligt for corona

Myndighederne skal have produktionen og forsyning af hospitalsudstyr som ansigtsmasker, udstyr til brug ved respiratorer og hospitalssprit meget højt på listen over prioriteringer lige nu.

Det er afgørende for at sikre behandling af alle patienter under coronaepidemien, skriver de europæiske kræftorganisationer i en fælles opfordring til de europæiske regeringer.

Coronaepidemien har medført et øget brug af visse typer hospitalsudstyr, og omfordeling af udstyr på hospitalerne har skabt mangel på masker, sprit og anæstesiudstyr i afdelinger, der er mindre udsatte i forhold til coronasmitte. På kort sigt, er omfordelingen forståelig, men hvis man trækker yderligere på andre afdelingers forsyninger risikerer det at gå ud over behandlingen af andre indlagte patienter, skriver paraplyorganisationen for 28 europæiske kræftorganisationer ECCO.

Organisationen opfordrer EU og de nationale regeringer til at skærpe opmærksomheden på forsyningen af hospitalsudstyr.

Kræftpatienter hører til de grupper, der er i særlig risiko, hvis de smittes med coronavirus, og derfor indstiller ECCO desuden, at alle patienter i behandling for kræft hurtigst muligt screenes for coronavirus, og at retningslinjerne for hygiejne og karantæne følges nidkært på de europæiske hospitaler.

ECCO´s skrivelse indeholder i alt tre opfordringer, som organisationen bestyrelse i den kommende tid vil drøfte med EU-Kommisionen, medlemmer af EU-parlamentet og de enkelte landes regeringer. Den første er til de europæiske befolkninger om at følge myndighedernes anbefalinger for at begrænse spredningen af corona. Den anden er opfordringen til myndighederne om at have fokus på produktionen af hospitalsudstyr, og som en tredje opfordring beder kræftorganisationerne EU om at etablere en støtteordning til de videnskabelige selskaber som taber penge på grund af aflyste og udsatte videnskabelige kongresser.

En lang række kongresser er allerede blevet aflyst, og flere må forventes at blive det, og ifølge ECCO kan aflysningerne få konsekvenser langt ud i fremtiden. Kongresserne er afgørende i uddannelse af sundhedspersonale, udbredelse af best practice og udviklingen af ny forskning, og det er på tide at drøfte, hvordan man afbøder de økonomiske tab for arrangørerne af de videnskabelige kongresser og sikrer kontinuitet i de videnskabelige miljøer, mener ECCO.

”Vi har lige nu en alvorlig situation, som tester sundhedsvæsnerne til det yderste. Mens myndigheder, sundhedspersonale og befolkningen håndterer udfordringen, er det også tid til en alvorlig drøftelse af epidemiens effekt på kræftbehandlingen, og på den økonomiske stabilitet i de videnskabelige miljøer,” siger Matti Aapro.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift