Kristian Lunds blog

Klinik for Blodsygdomme i Viborg lukkes ned

Klinik for Blodsygdomme flytter fra Viborg til Holstebro, fordi færre patienter bruger Klinik for Blodsygdomme i Viborg. Ni patienter fra Viborg-området skal fremover til kontrol i Holstebro én gang om året.

Siden 2017 er antallet af patienter faldet, så Klinik for Blodsygdomme i Viborg i dag kun behandler ni patienter for kroniske former for knoglemarvskræft eller lymfeknudekræft. Det er for få, mener regionsrådet, som derfor har besluttet at lukke klinikken med virkning fra den 1. marts 2020.

Regionsrådets beslutning skyldes blandt andet krav fra Sundhedsstyrelsen om samling af behandlinger og mangel på sygeplejersker med kompetencer inden for blodsygdomme.

Sammen har Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet Viborg hører under, og Hospitalsenheden Vest fundet frem til en række løsninger, der sikrer patienterne størst mulig nærhed i behandlingen, lyder det i en pressemeddelelse fra Region Midtjylland. Nogle forløb er f.eks. omlagt til telefonkonsultationer med blodprøvetagning på nærmeste hospital, mens andre fremover kan behandles af egen læge eller på nærmeste hospital. Det omfatter blandt andet terminale patienter.

Regionshospitalet Viborg vil fortsat tage sig af udvalgte sygeplejefaglige opgaver, der ikke kræver tilstedeværelse af en hæmatologisk læge.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift