Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Stigning i medicinudgifter skyldes især kræftmedicin

Trods rabatter og fællesindkøb brugte regionerne en halv milliard mere på medicin i 2017 end i 2016.. Udgiftsstigningen skyldes især medicin til kræftpatienter.

Det viser tal fra Danske Regioner.

Nogle af de kræftlægemidler, som oplevede en stor vækst i forbruget i 2017, var Keytruda (pembrolizumab), Darzalex (daratumumab), Imbrance (palbociclib), Imbruvica (ibrutinib) og Yervoy (ipilimumab). Den største vækst blev set for Keytruda, som regionerne i 2016 brugte 112 mio. kr. på. I 2017 blev der brugt 281 mio. kr. på behandling med Keytruda. Darzalex oplevede også en kraftig vækst og gik fra 26 mio. kr. i 2016 til 164 mio. kr. i 2017.

Udgifterne til hospitalernes brug af medicin var sidste år 8,4 procent større end i 2016, mens regionernes tilskud til borgernes køb af receptpligtig medicin på apotekerne stort set var uændret. Samlet set brugte regionerne 14,4 mia. kr. på medicin i 2017 mod 13,9 mia. kr. i 2016. Den stigning ligger over de gennemsnitlige stigninger i medicinudgifter, som regionerne har haft i deres 11-årige levetid. 

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift