Kristian Lunds blog

Hæmatologien friholdes fra overenskomst-konflikt

Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN), Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger har aftalt at friholde en række hospitalsområder, heriblandt hæmatologi, fra en eventuel konflikt.

I begyndelsen af marts varslede de faglige organisationer strejker på hospitalerne, hvor blandt andre narkose- og røntgenlæger, sterilcentraler og portører ved en konflikt skal nedlægge arbejdet. Dermed vil store dele af hospitalerne blive lammet, og derfor varslede RLTN efterfølgende lockout, hvis det kommer til en konflikt.

Der arbejdes stadig for at nå til enighed om en fornyelse af overenskomsterne, men hvis det ender med en konflikt, er en række forholdsregler nu ved at falde på plads. De såkaldte nødberedskaber på hospitalerne, som stort set vil svare til almindelig bemanding og vil kunne opretholde almindelig drift, er tæt på komplette i forhold til den varslede strejke, lyder det fra regionerne. De er stadig i gang med at udpege de afdelinger, som grundet lockout får brug for nødberedskaber.

Mellem RLTN og lægeorganisationerne er der aftalt generelt at undtage følgende områder under en eventuel konflikt:

  • De fælles akutmodtagelser samt akut- og traumeafdelinger
  • Onkologi
  • Hæmatologi
  • Pædiatri (børn)

Der er desuden en række områder, hvor det har vist sig vanskeligt at få etableret det nødvendige nødberedskab grundet mange vakante stillinger med mere. I begge tilfælde indgås der løbende mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) og de faglige organisationer aftaler om at undtage sådanne områder fra arbejdsstandsningerne.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift