Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DHS-årsmøde: Fokus på vira og immundefekt

Vira og immundefekt er hovedtemaet på årsmødet i Dansk Hæmatologisk Selskab (DHS), som finder sted 9.-10. marts på Hindsgavl Slot. Ligesom på årsmødet i 2017, hvor palliation var på programmet, har DHS’ bestyrelse også i år besluttet at have et tværgående tema, fortæller formand for DHS Henrik Frederiksen.

”Vi har i mange år haft sygdomsspecifikke temaer, men vi syntes, det var meget vellykket med et tværgående tema sidste år, så det er baggrunden for også at have det i år. Grunden til, at vi har valgt, at temaet skulle være vira og immundefekt, er, at det er et evigt aktuelt emne og en stor del af det hæmatologiske speciale. Det er noget, vi har med at gøre hver eneste dag,” siger Henrik Frederiksen og uddyber:

”Det er godt at se på emnet i en mere forskningspræget, konferenceagtigt situation, hvor nogle kompetente foredragsholdere fortæller om, hvad man ved om feltet, og hvad det betyder for vores patienter.”

Henrik Frederiksen håber, at deltagerne på DHS årsmødet 2018 tager hjem med helt ny viden i rygsækken.

”Immundefekt og vira er et felt, hvor der hele tiden sker noget, og hvor der foregår noget helt andet for dem, der har med allogen knoglemarvstransplantation at gøre i dagligdagen, end der gør for dem, der ikke har det. Jeg håber, at vi alle sammen bliver klogere og dygtigere af at få bredt emnet ud og blive præsenteret for noget af den igangværende forskning og den tilgrundliggende viden på feltet,” siger han.

Forhåbningen er, at årsmødets deltagere kan bruge de informationer, de får på mødet, i deres daglige arbejde.

”Det kan f.eks. handle om, hvilke vira som viser sig for vores patienter, og om der er nogle vi skal være mere opmærksomme på end andre. Det kan også handle om, hvad immundefekter betyder for vores patienter, og hvad vi skal tænke over i dagligdagen. Det er en ambition ved årsmødet, at vi får noget viden, vi kan bruge i vores dagligdag,” siger Henrik Frederiksen.

Sparring og hygge

Udover at blive klogere på forskning inden for vira og immundefekt glæder Henrik Frederiksen sig til at mødes med kolleger fra hele landet.

”Årsmødet er en god anledning til at snakke med venner og kolleger fra andre steder i landet og høre, hvad der rør sig rundt omkring. Det er en god blanding af kollegial sparring, snak om igangværende projekter, hygge og et stærkt fagligt program,” siger han.

Som formand for DHS er hans rolle en lidt anden end den er for ’almindelige’ medlemmer af selskabet.

”Bestyrelsen har en anden opgave end resten af selskabets medlemmer og er mere på arbejde, når årsmødet bliver afviklet. De skal stå på mål for det planlagte program, få det afviklet og få alle glade derfra. Som formand har man også en lidt større rolle, men det er især sekretæren, som har gjort et kæmpestort arbejde med tilrettelæggelsen af årsmødet,” siger Henrik Frederiksen.

Vira og immundefekt er på årsmødets program fredag den 9. marts og består af fire oplæg med overskrifterne: ’T-celle immunitet ved kroniske virusinfektioner’ (ved Allan Randrup Thomsen), ’Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter’ (ved Jannik Helweg-Larsen), ’Epstein-Barr Virus og risiko for malignt lymfom (ved Henrik Hjalgrim) samt ’Cancer hos patienter med immundysfunktion’ (ved Jens Lundgren). Herefter er der generalforsamling og middag.

Lørdag er frem til middag dedikeret til to abstractsessioner, som styres af hhv. Andreas Glenthøj og Anne Roug.

Find programmet på her på www.hematology.dk

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift