Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Pulje til nationale kliniske retningslinjer genopslået

Sundhedsstyrelsen har genopslået puljen til udvikling af nationale kliniske retningslinjer i 2018, så flere faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet kan få mulighed for at udarbejde kliniske retningslinjer.

I 2017 er der blevet givet midler til tre puljedeltagere, der skal udarbejde nationale kliniske retningslinjer om henholdsvis sundhedspersonalets indsats i forbindelse med etablering af amning, præhospital immobilisering af voksne traumepatienter samt behandling af patienter med akutte mave-tarm kirurgiske højrisikotilstande.

Herudover forventes der i februar udmøntes midler til seks yderligere puljedeltagere. 

Med retningslinjerne skal den nyeste forskning og viden på udvalgte områder bringes ud til sundhedspersonalet for at understøtte en ensartet og evidensbaseret behandling af høj kvalitet til gavn for patienterne.

Puljen kan søges af faglige selskaber og miljøer på sundhedsområdet, og flere aktører vil kunne gå sammen om at søge midler, og det er muligt at samarbejde med regioner, kommuner og øvrige aktører om at udarbejde retningslinjer.

Det forventes, at der samlet vil blive udmøntet omkring 3,6 mio. kr.

Ansøgningsfrist for at søge om puljemidler er 22. marts 2018. 

Læs mere om puljen og krav til ansøgere

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift