Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sundhedspolitikere bekymrede over forskel på leukæmipatienter

Flere sundhedspolitikere er chokerede over, hvor stor forskel der er på både overlevelse og behandling mellem højt- og kortuddannede leukæmipatienter, og sundhedsodfører for Socialdemkratiet, Flemming Møller Mortensen, vil indkalde sundhedsministeren i samråd om sagen.

Ifølge en ny undersøgelse fra Aarhus Universitetshospital overlever højtuddannede patienter med leukæmi oftere end kortuddannede. Samtidig får højtuddannede dobbelt så ofte en stamcelletransplantation som kortuddannede.

Undersøgelsen chokerer sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen (S), der nu vil kalde ministeren i samråd på baggrund af resultaterne.

“At der er så stor en forskel på patienterne i forhold til uddannelsesniveau er slående og urimeligt. Sådan må og skal vores sundhedsvæsen ikke være,” siger han.

Formand for Sundhedsudvalge, Liselott Blixt (DF) støtter op om samrådet.

“Vi taler så meget om ulighed i sundhed, så jeg vil glæde mig til at få nogle svar på, hvorfor det ser ud, som det gør, og ikke mindst, hvad ministeren vil stille op,” siger hun.

Det overrasker hende, at det ikke umiddelbart kun er i forbindelse med udredning og konstatering af diagnose, men også i selve behandlingen, at der er stor forskel mellem højt- og lavtuddannede.

“Vi bliver nødt til at se nærmere på årsagerne. Om det handler om livsstil, at man som lavtuddannede lader sig nøjes, eller om lægerne ikke tilbyder noget bestemt,” siger Liselott Blixt.

Også Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann er overrasket over undersøgelsens resultater.

“Det er dybt bekymrende. Selvom vi længe har været bevidste om, at der er ulighed i sundhed, så er det overraskende, at der er så markante forskelle,” siger hun.

Ifølge undersøgelsen får højtuddannede dobbelt så ofte som lavtuddannede en stamcelletransplantation. Og mens femårsoverlevelsen for højtuddannede under 60 år er steget fra 39 til 58 procent fra 2000-2014, er den for kortuddannede uændret mellem 30 og 40 procent.

At studiet ikke kan påvise årsagerne til forskellen er netop baggrunden for, at Flemming Møller Mortensen vil indkalde ministeren i samråd.

“Er det et spørgsmål om, at lægerne måske vurderer eller skønner, at højtuddannede bedre kan klare behandling? Eller hvad er det? De antagelser må vi simpelthen komme et spadestik dybere i at forstå, for det her er også et spørgsmål om at regulere en adfærd blandt vores sundhedsprofessionelle,” siger han.

Ifølge Flemming Møller Mortensen har der før været studier, som har påvist ulighed i sundhed i forhold til uddannelsesbaggrund, men eksemplet med leukæmipatienter illustrerer det overraskende tydeligt.

“Og det strider imod det fuldstændig grundlæggende princip ved vores sundhedsvæsen, at der er en fri og lige adgang,” siger han.

Vi er i gang

Jane Heitmann (V) tror på, at uligheden blandt lavt og højtuddannede leukæmi-patienter kan have rigtig mange forskellige forklaringer.

“Én kan være, at man opfatter og læser budskaber forskelligt, én anden at man simpelthen indretter sit liv forskelligt med sygdommen. Derfor skal vi blive dygtigere til at målrette kommunikationen i sundhedsvæsenet,” siger hun.

Hun understreger, at der er en række initiativer i gang med netop den dagsorden som f.eks. den patientansvarlige læge - og også på det velfærdsteknologiske område, hvor man forsøger at forbedre sundhedsvæsenets kommunikation.

“Vi har et fælles ansvar for at få gjort op med ulighed i sundhed, så det hverken er geografi, postnummer eller uddannelse der afgør, hvilke muligheder man har,” siger Jane Heitmann.

Lægeformand: Vigtigere at finde årsagen

Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, deler de politiske ordføreres holdning til, at det er meget alvorligt, når patienter ikke har lige adgang til sundhed.

Undersøgelsens resultater kommer desværre ikke bag på ham.

“Det er et meget vigtig problem at finde løsninger på. Men jeg synes, at man er alt for hurtig på aftrækkeren, når man indkalder til samråd. Samråd er ikke den hellige løsnings-kilde, og jeg tror ikke på, at ministeren kender svaret på, hvorfor det her ser ud, som det gør,” siger han og uddyber:

“Samtidig tror jeg slet ikke på at regulere, før man helt præcist ved, hvad der går galt.”

Ifølge undersøgelsen får højtuddannede dobbelt så ofte som lavtuddannede en stamcelletransplantation. Og mens femårsoverlevelsen for højtuddannede under 60 år er steget fra 39 til 58 procent fra 2000-2014, er den for kortuddannede uændret mellem 30 og 40 procent. Det er en klart dokumenteret ulighed, og det er for galt, understreger Andreas Rudkjøbing.

“Derfor skal vi drage nytte af, at forskere selv synes, at det er problematisk, og at de har en stor vilje til at udvikle området. Det er den vej, vi skal gå for at finde mekanismerne bag uligheden og imødekomme dem,” siger han.

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift