Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Giv dit bud på, hvad Kræftplan IV skal indeholde?

Netop i disse dage sætter regeringen gang i udarbejdelsen af Kræftplan IV. Nu inviterer Onkologisk Tidsskrift dig og dine kollegaer til at give dine input til arbejdet med den kommende kræftplan.

Hvad skal Kræftplanen helst – eller nødigst – indeholde: Patientansvarlig læge, øget koncentration af udredning og behandling på færre hospitaler, øget kapacitet til afdelingerne, et nationalt kvalitetsløft, så flest mulig får den samme behandling, et prioriteringsinstitut, ensartet ibrugtagning af medicin eller noget helt andet?

Det er blandt de ingredienser Kræftplan IV vil forholde sig til.

Giv dit besyv med, kom med dine ideer eller aflever dine kommentarer.

Deltag i spørgeskemaundersøgelsen ved at klikke her – så er du i gang.

Dine svar vil indgå i en rapport som overdrages til Sophie Løhde, og Onkologisk Tidsskrift og søsternyhedsbrevene vil følge op.

Vi takker på forhånd for dit engagement. Det er til stor gavn for patienterne og samfundet, at netop fagpersoner deltager i debatten og bruger deres viden og erfaringer i arbejdet for bedre kræftbehandling.

 

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift