Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Mulighederne for at anke sager om ikke-anbefalet medicin er forskellige i de fem regioner

I nogle regioner findes der et ankesystem, hvor klinikere kan henvende sig, hvis de mener, at den regionale lægemiddelkomité har afvist en enkeltansøgning på et uberettiget grundlag. I andre regioner er der ikke en formel ankemulighed. Det er nok et af de områder, vi skal have set på, lyder det fra to komitéformænd.

Danmark er et lille land, men alligevel er procedurerne inden for sundhedsvæsenet langt fra strømlinede på tværs af regionerne. Det er ankemuligheder i forhold til det syvende princip et eksempel på. Hvis en læge får afslag på at give en patient en ikke-anbefalet behandling i den regionale lægemiddelkomité, og lægen ønsker at få sagen omgjort, er proceduren således forskellig fra region til region. I nogle regioner følges afslaget på ansøgningen op med en oplysning om, at det er muligt at anke sagen, mens der i andre regioner ikke er en formel ankemulighed.

Søren Pihlkjær Hjortshøj, formand for den regionale lægemiddelkomité i Region Nordjylland og lægefaglig direktør på Aalborg Universitetshospital, siger, at den manglende kongruens i sagsbehandlingsprocedurerne formentlig er historisk betinget, og et udtryk for, at man har asfalteret, mens man har kørt. Han vurderer, at det godt kunne give mening at få skabt et mere ensartet system på tværs af regionerne.

”Det her taler jo ind i en mere overordnet dagsorden, der handler om, at vi godt kunne tænke os en mere ensartet og transparent tilgang på tværs af de fem regioner. Det kunne godt være en ide at tage det op i det tværregionale forum i løbet af 2024,” siger han.

Behov for mere transparens

Ønsket om mere transparens og ensartethed deler Kim Brixen, formand for det regionale lægemiddelråd i Region Syddanmark, medlem af Medicinrådet og lægelig direktør på Odense Universitetshospital. I hans egen region kan afviste sager ankes til den lægelige koncerndirektør, og det giver en tryghed, vurderer Kim Brixen.

”Selv om ankemuligheden ikke anvendes særlig ofte, så synes jeg, at det giver en tryghed, at den er der – og at systemet fungerer i overensstemmelse med almindelige retslige principper i Danmark,” siger han.

Både Kim Brixen og Søren Pihlkjær Hjortshøj deltog for nylig og holdt oplæg ved et webinar om det syvende princip, som blev Medicinske Tidsskrifter afholdt. På webinaret blev behovet for mere transparens og indsigt i de regionale lægemiddelkomitéer arbejde drøftet, og der var generelt enighed om, at dette burde være et fokusområde fremadrettet.

Ingen ankemuligheder

I Region Nordjylland findes der ikke en ankemulighed, hvis en læge er uenig i en afgørelse, som den regionale lægemiddelkomité har truffet. I et skriftligt svar til Medicinske Tidsskrifter bemærker regionen, at det er den behandlingsansvarlige læge, der træffer den endelige beslutning om behandling.

I svaret uddyber Region Nordjylland, at lægens beslutning beror på en anbefaling eller en ikke-anbefaling om individuel ibrugtagning, der tager udgangspunkt i den enkelte patient. Til grund herfor ligger en gennemgang af evidens holdt op imod forhold vedrørende den konkrete patientcase, skriver regionen.

”Ovenstående betyder, at der ikke som sådan er en formel ankemulighed i Region Nordjylland – idet der er tale om en anbefaling eller en ikke-anbefaling om ibrugtagning og ikke en endelig beslutning. Denne ligger, jævnfør ovenstående, hos den behandlende læge, uagtet om gruppen, der vurderer sagen, anbefaler eller ikke-anbefaler behandlingen,” lyder det i svaret.

Mulighed for revurdering

Region Syddanmark er den eneste af de fem regioner, hvor der er en formel ankemulighed. Regionen oplyser, at vurderinger fra Det Regionale Lægemiddelråd kan ankes til et medlem af koncerndirektionen (direktøren for Sundhedsområdet).

I de resterende tre regioner er der ikke formelle ankemuligheder, men muligheden for at få sager revurderet er til stede.

I Region Hovedstaden sker vurdering af enkeltsager i Task Force, og disse vurderinger (inklusiv anbefalinger) ”er et beslutningsstøtteværktøj til den ansøgende læge og dennes ledelse, som endeligt beslutter, hvorvidt patienten skal tilbydes behandlingen. Der er således ikke tale om en afgørelse i henhold til forvaltningsloven, hvorfor der heller ikke er tale om en ankemulighed,” skriver regionen.

Der er dog, oplyser Region Hovedstaden, mulighed for, at den ansøgende læge eller afdeling kan anmode om at få revurderet en sag, hvis nogle af de forhold, som lå til grund for den oprindelige vurdering af sagen har ændret sig, for eksempel patientens tilstand eller sygdommens udvikling.

Opfordres til dialog

I Region Midtjylland findes der heller ikke en formel ankeinstans. Hvis læger får afslag fra Medicinudvalget i regionen (DRMM) vedrørende brug af ikke-anbefalet medicin til enkeltpatienter, og de ønsker en revurdering af afgørelsen, opfordres de til dialog i afdelingen om andre behandlingsmuligheder. Afdelingen kan søge igen, hvis der kommer ny relevant dokumentation.

Den patient, som sagen drejer sig om, bliver desuden oplyst om, at han eller hun har mulighed for at klage ved Patientklagenævnet, skriver Region Midtjylland. Regionen har ikke kendskab til, at sidstnævnte mulighed nogensinde er blevet benyttet.

”Det bemærkes, at der forud for drøftelsen og beslutningen i DRMM ligger en bred lægefaglig gennemgang, dels i ansøgende afdeling og i form af en lægefaglig gennemgang af ansøgningerne foretaget af Klinisk Farmakologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital,” lyder det.

Det samme gør sig gældende i Region Sjælland. Her bliver de læger, der har fået afslag på deres ansøgninger, oplyst om muligheden for, at de kan få deres ansøgning revurderet. I forbindelse med en revurdering, skal den ansøger fremsende nye oplysninger. Det kan for eksempel være undersøgelsessvar, som ikke forelå på ansøgningstidspunktet.

”(…)på baggrund af de nye oplysninger tager Task Force under Den Regionale Lægemiddelkomite stilling til sagens udfald,” skriver regionen.

  • Oprettet den .

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether