Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin


”Baggrunden for, at der er givet tilsagn i 12 af 17 revurderinger skyldes, at ansøgningerne er blevet suppleret med væsentlige oplysninger, som ikke fremgik initialt. Det har givet anledning til mere udførlige krav til de oplysninger, som en ansøgning skal indeholde for at blive vurderet," forklarer Peder Fabricius.

Det kan betale sig at lade sager om ikke-anbefalet medicin gå om: De fleste får ja i anden omgang

Et nej er ikke altid et endegyldigt nej. Oplysninger fra regionerne viser, at størstedelen af de sager om ikke-anbefalet medicin, som bliver revurderet efter, at de har fået afslag i den regionale lægemiddelkomité, ender med at få tilsagn.

I perioden 2022 til 2023 bad 17 ansøgere i Region Sjælland om en revurdering af en sag om ibrugtagning af ikke-anbefalet medicin, som i første omgang fik afslag i den regionale lægemiddelkomité. 12 ud af de 17 ansøgere fik efter en revurdering tilsagn til deres ansøgning. Det oplyser Region Sjælland.

Peder Fabricius, formand for den regionale lægemiddelkomité i Region Sjælland og vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, mener ikke, at der er noget odiøst i statistikken.

”Baggrunden for, at der er givet tilsagn i 12 af 17 revurderinger skyldes, at ansøgningerne er blevet suppleret med væsentlige oplysninger, som ikke fremgik initialt. Det har givet anledning til mere udførlige krav til de oplysninger, som en ansøgning skal indeholde for at blive vurderet,” skriver han til Medicinske Tidsskrifter.

Han understreger ydermere, at der i behandlingen af ansøgninger om ibrugtagning af medicin, som ikke er anbefalet af Medicinrådet, altid foretages en grundig faglig vurdering.

Afslag på aktindsigt

Region Sjælland oplyser, at de nye oplysninger, som ansøgningerne er blevet suppleret med, eksempelvis er undersøgelsessvar, som ikke forelå på ansøgningstidspunktet. På baggrund af disse nye oplysninger har Task Force under Den Regionale Lægemiddelkomité revurderet sagerne.

Medicinske Tidsskrifter har søgt aktindsigt i de 17 ankesager – inklusiv de 12 sager, hvor Task Force efter en revurdering af sagen endte med at give tilsagn til den behandling, der blev søgt om – for herved at få indsigt i, hvilke nye oplysninger, der førte til en omgørelse af sagen.

Region Sjælland afviste aktindsigtsbegæringen med den begrundelse, at ”brevveksling mellem læger ansat i Region Sjælland og Den Regionale Lægemiddelkomite er at betragte som udveksling af dokumenter indenfor den samme myndighed (intern afgivelse) i forhold til den regionale enhedsforvaltning(…).I forhold til intern kommunikation i Region Sjælland skal regionen oplyse, at intern korrespondance og kommunikation er undtaget aktindsigt,” lyder det.

En generel tendens

Region Sjælland er ikke den eneste region, hvor revurderingssagerne ofte fører til en omgørelse af sagerne om ibrugtagning af ikke-anbefalet medicin. Det gør sig faktisk gældende i de fleste regioner.

I Region Midtjylland har ansøgere mulighed for at genansøge, hvis der kommer ny relevant dokumentation i en patientsag. Regionens sekretariat har på opfordring fra Medicinske Tidsskrifter foretaget en gennemgang, der viser, at man i regionen har haft i omegnen af ti genansøgninger siden 2022. Heraf er seks genansøgninger blevet mødt med et ja, mens de resterende fire genansøgninger ikke gav anledning til en omgørelse af den oprindelige beslutning.

I Region Syddanmark kan vurderinger fra Det Regionale Lægemiddelråd ankes til koncerndirektionen. Siden 2020 har man registreret fire ankesager. Heraf har anken i to tilfælde ført til, at den oprindelige beslutning blev omstødt. ”Dette skal ses i forhold til, at Det Regionale Lægemiddelråd i denne periode har behandlet cirka 260 sager,” skriver regionen.

Ukendt antal

I Region Hovedstaden opgøres antallet af revurderinger ikke, og regionen kan således ikke svare på, i hvor mange tilfælde en revurdering af en sag har ført til en anbefaling. Regionen oplyser dog, at anmodninger om revurderinger ikke forekommer ofte. ”Revurderinger har i nogle tilfælde resulteret i en anden anbefaling end den oprindelige,” skriver Region Hovedstaden.

Det samme er tilfældet i Region Nordjylland. Her oplyser regionen, at disse tal ikke kan trækkes. 

  • Oprettet den .

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether