Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin


"Prisen er meget højere for avancerede terapier, end man normalt ser for nye lægemidler. Og høj pris og høj usikkerhed er en uheldig kombination, hvis man ønsker en anbefaling,” siger Lars Holger Ehlers.

Danmark halter efter: Kun adgang til få super-effektive avancerede behandlinger

Kun få af de banebrydende og super-effektive avancerede behandlinger, som er godkendt i EU, er tilgængelige i Danmark. I England har man adgang til over dobbelt så mange.

Det fastslår en ny rapport fra Nordic Institute of Health Economics (NIHE), som har gennemgået og sammenlignet antallet af tilgængelige ’avancerede terapier’ (ATMP’er) i Danmark, England, Norge og Sverige. Og her skraber Danmark bunden.

”Avancerede terapier er behandlinger, som har meget større potentiale, end man normalt ser – op mod 10-12 gange så høj værdi for patienten målt på QALY (kvalitetsjusteret leveår, red.). De har evnen til at transformere behandlingen, redde liv eller gøre, at patienten kan få et normalt eller næsten normalt liv uden sygdom. Så det er behandlinger med stort potentiale, vi i høj grad ikke har adgang til," siger Lars Holger Ehlers, medforfatter til rapporten, direktør for NIHE og tidligere professor i sundhedsøkonomi ved Aalborg Universitet.

I Danmark er der kun adgang til 5 af de 25 EU-godkendte avancerede terapiformer med i alt 31 indikationer. I England har man adgang til over det dobbelte (13 ud af de 25/31).

Mange afvisninger

Forfatterne til rapporten har ikke kunnet finde en dokumenteret forklaring på forskellene mellem landene, men der kan potentielt være flere årsager i spil, vurderer Lars Holger Ehlers.

Til dels har Danmark en ringe adgang til avancerede terapier, fordi selskaberne i mindre grad søger om anbefaling i Danmark. Læs mere om denne problemstilling her.

En anden forklaring går på, at det kan være svært at anbefale en behandling, når evidensen er meget ringe, mens prisen er meget høj, siger Lars Holger Ehlers.

”Terapierne er ofte godkendt af EMA (EU’s lægemiddelagentur, red.) på et mere sparsomt evidensgrundlag, end man normalt ser, hvilket skaber usikkerhed omkring effekten. Samtidig er prisen meget højere for avancerede terapier, end man normalt ser for nye lægemidler. Og høj pris og høj usikkerhed er en uheldig kombination, hvis man ønsker en anbefaling,” siger Lars Holger Ehlers.

Det kan muligvis ses i tallene. Medicinrådet har afvist 62 procent af de 13 indikationer med avancerede terapier, som firmaerne har ansøgt om lov til at ibrugtage herhjemme, mens prioriteringsorganet i England (NICE) har afvist 54 procent af de 28 ansøgte indikationer med avancerede terapier.

Behov for innovativ prisaftale

De avancerede terapier stiller derfor større krav til både virksomhederne, Medicinrådet og dets forhandlingspartner Amgros, hvis de effektfulde behandlinger skal komme patienterne til gode, siger Lars Holger Ehlers. Og måske vi i Danmark stadig har noget at lære på dette punkt.

”Der skal to til tango, og sådan er det også her. Mange af mine kollegaer peger på, at problematikken med usikkerheden skal løses gennem innovative indkøbsaftaler mellem det offentlige og virksomhederne. Og det har England måske været bedre til,” siger han.

En innovativ aftale kan imødekomme usikkerheden ved de avancerede terapiers effekt. Det kan for eksempel ske gennem en type af aftale, hvor det offentlige betaler en del af behandlingsbeløbet, når medicinen indkøbes, hvorefter resten af beløbet betales såfremt, at erfaringen viser, at effekten er så lige så god, som virksomheden påstår.

Amgros: Alternative aftaler er velkomne

Amgros har tidligere udtalt til Onkologisk Tidsskrift, at de hilser alternative finansieringsløsninger velkomne, men at det, ifølge Flemming Sonne, direktør for Amgros, i udgangspunktet er producenten, der først spiller ud med en alternativ finansieringsløsning.

”Vi har lagt det ud til producenterne at komme med forslag til alternativ finansiering, og opfordret dem til at gøre sig tanker om, hvordan usikkerheden ved deres produkter bedst adresseres. Vi har gjort det ret klart, at de skal lade være med at aftale et dialogmøde med os, hvis den eneste hensigt er markedsføring. De er nødt til at udvise samarbejdsvillighed – og det gør de som regel også,” sagde Flemming Sonne.

Han understregede samtidig, at Amgros er meget åbne over for at indgå alternative prisaftaler for at forhandle prisen på dyr medicin ned, men at det langt fra altid er en løsning, der har gang på jorden.

”Der kan være konkurrencemæssige forhold, der gør, at vi ikke kan indgå en alternativ prisaftale, da vi herved vil favorisere ét firma frem for et andet – hvilket er i strid med EU’s konkurrenceregler. Og med hensyn til de effektbaserede aftaler, så vil det i nogle tilfælde være vanskeligt at definere et objektivt effektmål, der kan følges op i klinisk praksis, som kan guide betalingen.”

England prioriterer politisk

Lars Holger Ehlers vurderer, at man i England har haft et større fokus på at skabe veje for de avancerede terapier, hvilket kan være en del af forklaringen på forskellen på England og Danmark. Læs mere om det her. Blandt andet er der i England skabt mulighed for finansiering af avancerede terapier via en øremærket, statslig pulje for ’innovativ medicin’.

 

De anbefalede avancerede terapier i Danmark

Produkt

Standardbehandling

Beslutning

Patient population (prævalens)

(faktisk behandlet)

Kliniske effekter

Inkrementelle omkostninger

Betalings

-aftale

Luxturna*

Ingen aktiv behandling

Anbefalet

20 (0,5-1 pr. år)

(13)

Vigtig klinisk merværdi

5,224 mio pr. patient

 

Effektbaseret betalingsaftale

Zolgensma*

Spiranza

Anbefalet

6 (6 pr. år)

Samme effekt

Samme omkostninger efter 9 år – herefter er Zolgensma dominant

Flad rabat

Yescarta*

Indikation III – DLBCL3 2. linje

Celletransplantation

Anbefalet

Ukendt (50 pr. år)

30 behandles årligt

3,6 QALY

646.763 kr. pr. QALY

-

Kymriah*

Indikation I – ALL2

SoC1

Anbefalet

Ukendt (30 pr. år)

Stor klinisk merværdi

2,4 mio pr. patient

Flad rabat

Holoclar*

SoC1

Delvist anbefalet

100 (5 pr. år)

(1)

Stor klinisk merværdi

753.222 kr. pr. øje

Ingen aftale

1SoC = Standard of Care og indebærer at der findes flere forskellige måder at behandle sygdommen på, hvorfor dette er sammenligningsgrundlaget som komparator.

2ALL = Akut lymfatisk leukæmi

3DLBCL = Diffust storcellet B-celle-lymfom

*Orphan Drug

  • Oprettet den .

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether