Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Virksomheder bag super-effektive behandlinger undgår i høj grad Danmark

Danmark er det land, hvor lægemiddelselskaber oftest undlader at søge om ibrugtagning af de meget effektive –  men også meget dyre – avancerede terapier mod blandt andet kræft og nervesygdomme. Det viser en ny rapport, som sammenligner England, Danmark, Norge og Sverige.

Når firmaerne undgår at ansøge i Danmark, peger det kritisk mod os selv, mener Lars Holger Ehlers, direktør af Nordic Institute of Health Economics.

”Som borger vil vi jo gerne have, at virksomheder synes, det er spændende at investere i Danmark. Og vi vil selvfølgelig også gerne have, at dem, der forhandler og indkøber medicin og træffer beslutninger, at de er kompetente, og at vi dermed har en effektiv tjeneste og en ordentlig administration. Men det her synes jeg peger kritisk mod os selv. Man tænker, jamen, hvorfor søger man ikke Danmark i lige så høj grad som England? Det er påfaldende,” siger Lars Holger Ehlers, der står bag en ny rapport, der sammenligner adgangen til avancerede terapier i Danmark, Sverige, Norge og England.

Rapporten viser, at Danmark er det land med ringest adgang til de banebrydende og effektive avancerede terapier (ATMP’er), som kan have op mod 10 til 12 gange så høj værdi for en patient, som de gængse lægemidler, vurderet i Medicinrådet. Danmark har kun adgang til 16 procent af de 25 EU-godkendte avancerede terapier. Men det er især det faktum, at selskaberne i høj grad ikke søger hos Danmark sammenlignet med England, der får Lars Holger Ehlers til at spærre øjnene op.

I Danmark er det kun 42 procent af de EU-godkendte indikationer, som selskaberne har søgt på, mens det tal er 90 procent i England. I Norge er det 71 procent og i Sverige er det 65 procent.

”Det er desværre påfaldende, at stort set alt bliver søgt på i England, mens det kun er under halvdelen, der bliver ansøgt i Danmark,” siger Lars Holger Ehlers.

Større politisk vilje i England

Han oplister tre mulige forklaringer på de nationale forskelle. Forklaringerne er, understreger Lars Holger Ehlers, dog kun kvalificerede gisninger i øjeblikket, da han – og andre – ikke har undersøgt, hvorfor selskaberne foretrækker nogle lande fremfor andre. Listen af mulige forklaringer lyder:

  1. England er et større land med mange flere patienter og dermed et mere attraktivt marked. I Danmark kan der være tale om en håndfuld patienter om året, hvilket måske ikke kan finansiere etablering af supply-chain med mere.
  2. Historisk set har det været almindeligt at søge i England først, og det praktiserer man stadig - og måske man stadig venter med Danmark.
  3. England har vist større politisk vilje til at imødekomme udfordringerne ved avancerede terapier.

Lars Holger Ehlers uddyber sidste punkt:

”Der har været rigtig mange proaktive undersøgelser i England, om hele deres måde at vurdere lægemidler på, og om man (prioriteringsorganet, red.) er imødekommende nok. Man har været nysgerrig på, om man forstår de udfordringer, der følger med de avancerede terapier, hvor prisen er høj, effekten er høj, men evidensen er svag. De har haft større fokus på, at nu kommer der noget nyt, som man måske skal kigge på,” siger han og fortsætter:

”Samtidig har man statslige puljer, der skal hjælpe med finansieringen, fordi behandlingerne er så dyre, som de er. Det giver mulighed for at nedbryde nogle økonomiske barrierer, der kan være i Danmark og andre lande. Samtidig har man i England lavet et særligt evalueringsspor for avancerede terapier med andre folk og anden faglighed. I Danmark vurderes al dyr hospitalsmedicin ad samme vej.”

BMS fravalgte Danmark

BMS har tidligere udtalt til Onkologisk Tidsskrift, at virksomheden har valgt ikke at søge Danmark med deres avancerede terapi – en CAR-T-celleterapi – da de ikke mente, at rammerne for at få behandlingen vurderet og forhandlet på plads var gode nok.

”Konkret har vi i BMS valgt ikke at markedsføre vores CAR T-behandlinger i Danmark, primært på grund af rammebetingelserne for den type behandlinger i Danmark, hvor Medicinrådet har været meget forbeholdne overfor at give positive anbefalinger,” sagde Anders Thelborg, administrerende direktør i BMS Denmark.

”Vi noterer os, at man (i Medicinrådet, red.) er begyndt at genbesøge sagerne, og vi håber selvfølgelig på bedre forhold (i forhold til ansøgningsvilkår, red.), så vi i fremtiden også kan gøre vores behandlinger tilgængelige til gavn for de danske patienter. Og så håber vi, at vi i den kommende tid vil se flere eksempler på prisaftaler med risikodeling, så behandlingerne kan tilbydes danske patienter allerede når de godkendes i EMA frem for at patienterne skal vente i årevis på længere opfølgning i studierne og den deraf følgende reduktion i usikkerheden som kræves i Medicinrådet. Eller at man anvender sig af betingede anbefalingerne. Generelt sætter vi stor pris på vores samarbejde med Medicinrådet, men det er tydeligt, at lige hér, udestår der stadig et stykke arbejde for os at løse i fællesskab.”

Siden ovenstående udtalelse har Medicinrådet anbefalet to CAR-T-behandlinger.

  • Oprettet den .

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether