Kristian Lunds blog

Formand for lymfom-fagudvalg er udpeget

Lars Møller Pedersen

Overlæge på Hæmatologisk Afdeling, Herlev Universitetshospital, Lars Møller Pedersen er blevet valgt som formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lymfekræft, som fra februar erstatter fagudvalget vedrørende follikulært lymfom.

Det er Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), der har indstillet Lars Møller Pedersen, og godkendelsen af indstillingen skete på Medicinrådets seneste møde den 13. december.

Medicinrådet har desuden besluttet, at følgende faglige kompetencer skal repræsenteres i fagudvalget vedrørende lymfekræft:

- En formand fra Dansk Hæmatologisk Selskab, udpeget af LVS

- En til to speciallæger indenfor hæmatologi med behandlingsansvar og/eller særlig kompetence indenfor lymfekræft udpeget af hver region. Formanden udpeger/indstiller en næstformand blandt de udpegede medlemmer.

- En til to patienter udpeget af Danske Patienter

- En til to repræsentanter udpeget af Dansk Patologiselskab (DPAS)

- En repræsentant fra Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse (DSS)

- En repræsentant fra Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF)

- Andre personer med særlig ekspertise eller funktion kan tilknyttes fagudvalget efter behov ved vurderinger der involverer særligt specialiserede områder

De regioner og selskaber, der udpeger to repræsentanter skal tilstræbe at dække bredden indenfor lymfekræft, lyder det fra Medicinrådet.

Fagudvalget vedrørende lymfekræft har til formål at bistå Medicinrådet med lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde. Fagudvalget skal desuden bistå med input til monitorering af Medicinrådets anbefalinger.

Læs fagudvalgets kommissorium her: http://www.medicinraadet.dk/media/6532/kommissorium-10-lymfekraeft-1.pdf

ASCO videreudvikler inddragelsen af publikum

ASCO: Et af de nye tiltag på årsmødet i American Society of Clinical Oncology (ASCO) er nye interaktive case-baserede sessioner, som centrerer sig omkring en paneldiskussion og bruger interaktiv teknologi til at inddrage publikum i diskussionerne.

Læs mere ...

Eksplosiv interesse for fælles beslutningstagning

ASCO: Et af de hotteste emner inden for patientinddragelse lige nu er fælles beslutningstagning, som ifølge leder af Center for Fælles Beslutningstagning professor Karina Dahl Steffensen i øjeblikket får en nærmest eksplosiv interesse, både internationalt og i Danmark.

Læs mere ...

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift