Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Formand for lymfom-fagudvalg er udpeget

Lars Møller Pedersen

Overlæge på Hæmatologisk Afdeling, Herlev Universitetshospital, Lars Møller Pedersen er blevet valgt som formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lymfekræft, som fra februar erstatter fagudvalget vedrørende follikulært lymfom.

Det er Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), der har indstillet Lars Møller Pedersen, og godkendelsen af indstillingen skete på Medicinrådets seneste møde den 13. december.

Medicinrådet har desuden besluttet, at følgende faglige kompetencer skal repræsenteres i fagudvalget vedrørende lymfekræft:

- En formand fra Dansk Hæmatologisk Selskab, udpeget af LVS

- En til to speciallæger indenfor hæmatologi med behandlingsansvar og/eller særlig kompetence indenfor lymfekræft udpeget af hver region. Formanden udpeger/indstiller en næstformand blandt de udpegede medlemmer.

- En til to patienter udpeget af Danske Patienter

- En til to repræsentanter udpeget af Dansk Patologiselskab (DPAS)

- En repræsentant fra Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse (DSS)

- En repræsentant fra Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF)

- Andre personer med særlig ekspertise eller funktion kan tilknyttes fagudvalget efter behov ved vurderinger der involverer særligt specialiserede områder

De regioner og selskaber, der udpeger to repræsentanter skal tilstræbe at dække bredden indenfor lymfekræft, lyder det fra Medicinrådet.

Fagudvalget vedrørende lymfekræft har til formål at bistå Medicinrådet med lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde. Fagudvalget skal desuden bistå med input til monitorering af Medicinrådets anbefalinger.

Læs fagudvalgets kommissorium her: http://www.medicinraadet.dk/media/6532/kommissorium-10-lymfekraeft-1.pdf

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur, neurologi
Gorm Palmgren - onkologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
Ebbe Fischer - allround
Hani Abu-Khalil - allround
Natacha Houlind Petersen - allround
Anne Westh - allround
Hanna Sigga Madslund - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

 

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether