Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Formand for lymfom-fagudvalg er udpeget

Lars Møller Pedersen

Overlæge på Hæmatologisk Afdeling, Herlev Universitetshospital, Lars Møller Pedersen er blevet valgt som formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lymfekræft, som fra februar erstatter fagudvalget vedrørende follikulært lymfom.

Det er Lægevidenskabelige Selskaber (LVS), der har indstillet Lars Møller Pedersen, og godkendelsen af indstillingen skete på Medicinrådets seneste møde den 13. december.

Medicinrådet har desuden besluttet, at følgende faglige kompetencer skal repræsenteres i fagudvalget vedrørende lymfekræft:

- En formand fra Dansk Hæmatologisk Selskab, udpeget af LVS

- En til to speciallæger indenfor hæmatologi med behandlingsansvar og/eller særlig kompetence indenfor lymfekræft udpeget af hver region. Formanden udpeger/indstiller en næstformand blandt de udpegede medlemmer.

- En til to patienter udpeget af Danske Patienter

- En til to repræsentanter udpeget af Dansk Patologiselskab (DPAS)

- En repræsentant fra Dansk Selskab for Sygehusapoteksledelse (DSS)

- En repræsentant fra Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi (DSKF)

- Andre personer med særlig ekspertise eller funktion kan tilknyttes fagudvalget efter behov ved vurderinger der involverer særligt specialiserede områder

De regioner og selskaber, der udpeger to repræsentanter skal tilstræbe at dække bredden indenfor lymfekræft, lyder det fra Medicinrådet.

Fagudvalget vedrørende lymfekræft har til formål at bistå Medicinrådet med lægefaglige, lægemiddelfaglige og patientorienterede vurderinger af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde. Fagudvalget skal desuden bistå med input til monitorering af Medicinrådets anbefalinger.

Læs fagudvalgets kommissorium her: http://www.medicinraadet.dk/media/6532/kommissorium-10-lymfekraeft-1.pdf

FORSIDEN LIGE NU

Patientforenings budskab på samråd: Økonomi fylder mere og mere i myelomatosebehandlingen

16. Januar 2019 Myelomatose Signe Juul Kraft
Dansk Myelomatoseforening havde tirsdag den 15. januar kaldt Sundheds- og Ældreudvalget i samråd, fordi foreningen er bekymret for den stadigt større rolle,…

Forskningsprojekt vil nedsætte risikoen for alvorlige infektioner ved CLL

16. Januar 2019 Lymfoma Signe Juul Kraft
Rigshospitalet vil teste forebyggende medicinsk behandling af nydiagnosticerede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Håbet er at kunne nedsætte…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift