Medicinrådet godkender nye anbefalinger for myelomatose

Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation for myelomatose. Anbefalingerne blev godkendt på et møde i Medicinrådet 7. juni og træder i kraft 1. juli.

I vejledningen lyder det blandt andet, at alle behandlingsnaive myelomatosepatienter, der er behandlingskrævende og kandidater til højdosis kemoterapi med perifer stamcellestøtte, skal have Bortezomib Teva (plus cyclophosphamid og dexamethason). Det vil sige patienter med en almentilstand og performancestatus, som gør behandlingen gennemførlig (heraf vil majoriteten være patienter yngre end 65-70 år uden betydende komorbiditet).

Førstevalget for mere end 70 procent af behandlingsnaive myelomatosepatienter, der er behandlingskrævende og ikke kandidater til højdosis kemoterapi med perifer stamcellestøtte (heraf vil majoriteten være over 65-70 år) skal være Bortezomib Teva (plus melphalan og prednisolon). Andetvalget, som over 20 procent skal have, er Revlimid (lenalidomid) plus dexamethason. Under 10 procent af patienterne skal på grund af høj alder eller komorbiditet efter en individuel klinisk vurdering behandles med enten melphalan og prednisolon, bendamustin og prednisolon eller cyclophosphamid og prednisolon.

Fordelingen af forbruget, når det gælder myelomatosepatienter med relaps/refraktær behandlingskrævende sygdom, hvor primær behandling ikke kan gentages, vil afhænge af lægemiddeløkonomien, idet der i hver enkel situation tages udgangspunkt i de i vejledningen angivne patientpopulationer.

For patienter, som tåler behandlingen og ikke er refraktære overfor behandling med Revlimid, er følgende kombinationsbehandlinger ligeværdige og skal gives til mere end 70 procent: Førstevalget Empliciti BMS (elotuzumab) plus lenalidomid plus dexamethason og andetvalget Kyprolis Amgen (carfilzomib) plus Revlimid plus dexamethason.  

For patienter, som tåler og er refraktære overfor behandling med lenalidomid, gælder det, at over 70 procent skal have Kyprolis Amgen (carfilzomib) plus dexamethason.

Til patienter med myelomatose i progression, som tidligere er behandlet med alkylerende kemoterapi, og som er refraktær eller relaps og refraktær overfor thalidomid, lenalidomid og bortezomib lyder det i anbefalingen, at for patienter, som tåler behandlingen er følgende kombinationsbehandlinger ligeværdige og skal gives til over 80 procent: Førstevalget Imnovid Celgene (pomalidomid) plus dexamethason og andetvalget Darzalex Jannsen Cilag (daratumumab) som monoterapi.

Eftersom pomalidomid og daratumumab har vidt forskellige virkningsmekanismer, skal patienter, der har behandlingssvigt på det først valgte lægemiddel, tilbydes behandling med det andet, lyder det i vejledningen. 

Medicinrådet påpeger, at rekommandationen baserer sig på en vejledning fra Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) fra 2016, og at der efterfølgende har været en række nye lægemidler til behandling i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS).

 • Chefredaktører
  Kristian Lund
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nina Vedel-Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Kommerciel direktør
  Benjamin Müller
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Nordisk annoncedirektør
  Marianne Østergaard Petersen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Adresse

  Schæffergården
  Jægersborg Alle 166
  2820 Gentofte
  CVR: 37 21 28 22

  Kontakt

  Annoncer
  Kontaktinfo
  Abonnement
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 • Redaktionschef

  Helle Torpegaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Journalister

  Anne Mette Steen-Andersen - videnskabelig redaktør
  Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik
  Bo Karl Christensen - diabetes, onkologi
  Maiken Skeem – hjertekar, sundhedspolitik
  Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
  Henrik Reinberg Simonsen, almen praksis, allround

  Tilknyttede journalister

  Berit Andersen – psykiatri, sundhedspolitik
  Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Maria Cuculiza - kultur, neurologi
  Gorm Palmgren - onkologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik
  Ebbe Fischer - allround
  Natacha Houlind Petersen - allround
  Nana Fischer - allround
  Hanna Sigga Madslund, allround
  Stephanie Hollender, allround

   

  Kommerciel afdeling

  Annoncekonsulent
  Malene Laursen
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent
  Helle Garrett
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Salgskonsulent, Sverige
  Annika Östholm
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Webinarer
  Majbritt Laustrup
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Administrativ koordinator
  Anette Kjer Overgaard
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Konference koordinator
  Christina Ludvig
  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

  Research
  Birgitte Gether
  Jan Fuhs (automatiseret research)