Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Tasgina viser bedre effekt mod CML end Glivec

EHA: Behandling med Tasigna (nilotinib) giver mere effektivt dybt molekylært respons (MR 4,5) end Glivec (imatinib) hos patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML).

Det viser resultater fra et prospektivt studie, der blev præsenteret på EHA-kongressen.

Studiets formål var at sammenligne Tasigna, som er en andengenerations tyrosin kinase hæmmer (TKI), med førstegenerations TKI’en Glivec. CML-patienterne i undersøgelsen blev tilfældigt tildelt enten Tasigna (228 patienter) eller Glivec (220 patienter). De primære endepunkter var MR 4,5 efter 24 måneder samt frekvensen af ​​patienter, der forblev i vedvarende behandlingsfri remission (TFR) (≥MR 3,0) uden molekylært tilbagefald 12 måneder efter at have opnået TFR.

Deltagernes gennemsnitsalder var 54,2 år, og ud fra Sokal-scoresystemet var 40,8 procent lavrisiko-patienter, 42,6 procent mellemrisiko og 16,1 procent højrisiko. Ud fra EUTOS ELTS-scoresystemet var henholdsvis 62,3 procent, 28,7 procent og 9,0 procent af patienterne i kategorierne lav-, mellem- og højrisiko. Samlet set havde patienterne en gennemsnitlig opfølgning på 30,4 måneder.

Resultaterne viste, at efter 24 måneder nåede i alt 76 ud af de 322 patienter med et tilgængeligt molekylært respons MR 4,5, hvilket forekom med en signifikant højere frekvens inden for gruppen, der fik Tasigna (48 mod 28). Omkring en fjerdedel af patienterne (25,4 procent), som fik Glivec, men som ikke oplevede optimalt respons inden for det første år, skiftede til Tasigna.

Ved data cut-off i februar 2022 havde 59 patienter stoppet behandlingen, enten på grund af død (24 patienter), toksicitet (23 patienter), progression (ni patienter), ukontrolleret anden neoplasi (to patienter) eller protokolbrud (en patient). Af 304 patienter, der blev tilbage i studiet, oplevede 35 en enkelt ikke-optimal respons på behandlingen.

Bedste behandling til at opnå TFR er uafklaret

TFR er et af de vigtigste mål for CML-behandlingen, men indtil videre er den bedste behandling til at nå dette mål udefineret, lyder det i studiets abstract. Derudover mangler man en pålidelig markør til at forudsige TFR, påpeger Fabrizio Pane fra universitetet i Napoli, Italien, som præsenterede resultaterne på EHA-kongressen.

"På trods af den store mængde litteraturdata er den bedste behandlingsstrategi for at nå TFR stadig dårligt defineret, og vi kender stadig ikke procentdelen af ​​patienter, der starter behandling og til sidst opnår dette mål," siger Fabrizio Pane.

Han mener på baggrund af studiets resultataer, at andengenerations TKI’er kan være den foretrukne behandling for CML-patienter for at opnå TFR.

Det omtalte studie er den første prospektive undersøgelse, der sammenligner ikke kun frekvensen af DMR, men også frekvensen af TFR i henhold til TKI-behandling af CML. Mens den første analyse indikerer, at Tasigna-behandling, på trods af det tidlige skift hos de randomiserede Glivec-patienter, er mere effektivt i forhold til til at inducere dybt molekylært respons, vil en efterfølgende analyse afklare, om de højere rater af dybt molekylært respons i Tasigna-gruppen også udmønter sig i en højere rate af TFR.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, neurologi
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether