Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Quizartinib og kemo-kombination forlænger overlevelsen markant ved AML

EHA: Tilføjelsen af FLT3-hæmmeren quizartinib til standard kemoterapi forlænger den samlede overlevelsen ved nydiagnosticeret akut myeloid leukæmi (AML) med FLT3-ITD-mutation.

Det viser de allerførste data fra det randomiserede fase III-studie QuANTUM-First, som blev præsenteret ved Presidential Symposium på årets EHA-konference lørdag eftermiddag (abstract #S100).

Efter en median opfølgning på 39,2 måneder var den gennemsnitlige samlede overlevelse mere end dobbelt så høj værende 31,9 måneder for patienter, der fik quizartinib, sammenlignet med 15,1 måneder for patienter, der fik kemoterapi.

"Der er en stor interesse for den øgede brug af målrettede terapier for at forbedre resultaterne for patienter med AML især dem med FLT3-ITD undertypen, som er en af de mest almindelige, aggressive og svære at behandle. De her data har potentialet til at ændre standardbehandlingen af voksne patienter med nydiagnosticeret AML med FLT3-ITD-mutation,” sagde hæmatologisk onkolog ved Duke Cancer Center i USA Harry Erba ved præsentationen.

Det dobbeltblindede og placebo-kontrollerede studie fandt sted i 26 lande, hvor i alt 3468 patienter blev screenet, og 539 patienter med FLT3-intern tandemduplikation positiv (FLT3-ITD+) akut myeloid leukæmi (AML) blev randomiseret. Alle deltagere blev screenet før påbegyndelse af kemoterapi (cytarabin og antracyklin). 

Deltagerne, der havde en medianalder på 56 år, blev randomiseret til quizartinib (40 mg/dag dag 8-21) plus kemoterapi eller placebo bestående af kemoterapi alene og/eller allogen hæmatopoietisk stamcelletransplantation (HCT) efterfulgt af op til tre års fortsat behandling. Ved data-cutoff var 58 patienter fortsat på behandlingen.

Ingen forskel på remissionsrater

Quizartinib plus kemoterapi reducerede også risikoen for tilbagefald og død, hvor den tilbagefaldsfri overlevelse (RFS) for patienter, der opnåede komplet respons, var 39,3 måneder i behandlingsgruppen og 13,6 i kontrolgruppen. 

Der var ingen signifikant forskel på komplet remissionsraterne (CRc), men CRc var numerisk højere for patienter, der modtog quizartinib sammenlignet med kemoterapi alene (71,6 procent vs. 64,9 procent). Den gennemsnitlige varighed af komplet respons var dog længere værende 38,6 måneder for quizartinib-gruppen og 12,4 måneder for kemoterapi-gruppen.

Quizartinib er ikke et nyt middel på markedet, men har været undervejs i snart et årti med flere forskellige lægemiddelvirksomheder bag. Derfor lød et af spørgsmålene ved præsentationen også, hvorfor det har været undervejs så længe, og hvorfor disse data er bedre.

“Vi har været meget begejstret for quizartinib (...), og det er rigtigt, at det har haft en rigtig lang udvikling. Jeg tror, at det særligt kommer af, at man tidligt i processen var nødt til at gå tilbage og lave nye forsøg, da man tidligere havde fastsat en meget hurtig og høj dosiseskalering, som ikke viste sig at være nødvendig i forhold til repsons,” sagde Harry Erba.

Det første randomiseret studie, der undersøgte effekten og sikkerheden af FLT3-hæmmeren til med AML-patienter, gik under navnet QuANTUM-R, og viste en overlevelsesfordel med quizartinib sammenlignet med kemoterapi. Studiet ledte til regulatorisk godkendelse af lægemidlet i Japan.

Ikke det eneste lægemiddel

Sikkerhedsprofilen i QuANTUM-First-studiet var på linje med tidligere forsøg med håndterbare bivirkninger. Hyppigheden af grad 3 eller højere bivirkninger var ens på tværs af grupperne, dog var grad 3 eller højere neutropeni hyppigere i quizartinib-gruppen (18,1 procent vs. 8,6 procent). 

Afbrydelser af behandlingen forekom i 20,4 procent af tilfældene i behandlingsgruppen mod 8,6 procent i kontrolgruppen. Derudover var 56 hændelser af alvorlige bivirkninger associeret med dødsfald primært grundet infektioner.

Quizartinib, der sælges under varemærket Vanflyta i Japan, er en oral og selektiv type II FLT3-hæmmer med enkeltmiddel aktivitet ved recidiverende/refraktær FLT3-intern tandemduplikation positiv (FLT3-ITD+) akut myeloid leukæmi (AML). 

Det er dog ikke det eneste lægemiddel  til patientgruppen, hvor der også anvendes Midostaurin, der sælges under navnene Rydapt og Tauritmo. Grunden til, at QuANTUM-First ikke var et head-to-head-studie med Midostaurin, var, at lægemidlet først blev godkendt i USA og efterfølgende i en række andre lande efter studiets begyndelse, forklarede Harry Erba.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Nina Bro - sclerose, neurologi
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether