Medicinrådet blæser på det 4. princip

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Kombi af to bispecifikke antistoffer kan blive seriøs konkurrent til CAR-T

ASH: Et nyt studie tester det bispecifikke antistof glofitamab i kombination med endnu et eksperimentelt bispecifikt antistof, der targeterer CD19 på B-cellerne og 4-1 BBL på T-cellerne i patienter med Non-Hodgkins lymfom.

Kombinationen kan vise sig at blive en seriøs konkurrent til CAR-T-celleterapi, da kombinationsbehandlingen stimulerer immunsystemet på en beslægtet måde.

Det bispecifikke antistof glofitamab, der targeterer CD20 på overfladen af B-cellerne og CD3 på overfladen af T-cellerne, har vist meget høje responsrater i patienter med relapseret/refraktær Non-Hodgkins lymfom. I det nye studie testes det potente lægemiddel sammen med CD19-4-1BBL-antistoffet RO7227166.

RO7227166 forventes ikke at have en selvstændig anti-cancer effekt, men prækliniske studier viser en betydelig synergi med glofitamab, således at respons bliver dybere og mere varige. Målet med at kombinere de to bispecifikke antistoffer er således at udvikle en biologisk meningsfuld kombinationsbehandling.

”Responsraterne ved behandling med glofitamab er tårnhøje, men det siger i sig selv ikke noget om effektens varighed. Ved at kombinere glofitamab med RO7227166 håber vi at få en behandling, der kan give et længere og dybere respons. En behandling, hvis effekt og varighed kan benchmarke op i mod de CAR-T-celleterapier, der er blevet introduceret til diffust storcellet B-cellelymfom og akut lymfoblastær leukæmi,” siger Martin Hutchings, overlæge ved Hæmatologisk Klinik og Rigshospitalets Fase I-enhed.

Fase I-enheden var det første sted i verden, som i 2017 tog glofitamab i brug, og enheden har siden da været førende inden for afprøvningen af bispecifikke antistoffer. Martin Hutchings står i spidsen for det nye studie, og præsenterede studiedesignet på oral session mandag på ASH.

Yderligere boost af effekten


Glofitamab plus RO7227166 testes i et fase I, open-label, dosiseskaleringsstudie. Studiet er designet til at evaluere den kombinerede maksimalt tolererede dosis (MDT), sikkerhed, tolerabilitet, farmakokinetik (PK) og farmakodynamik, samt foreløbig anti-tumoraktivitet i patienter med relapseret/refraktær Non-Hodgkins lymfom. De første tre-fire uger får patienterne glofitamab. Herefter introduceres de for RO7227166.

”Ved at administrere de to bispecifikke antistoffer på den måde får vi overstået risikoen for cytokin release syndrome (CRS), inden patienterne får RO7227166. I grad 3 og 4 kan CRS være en meget alvorlig bivirkning, som kan kræve indlæggelse på intensiv. CRS optræder altid i de første tre-fire uger efter, at patienten bliver udsat for behandling med et bispecifikt antistof,” siger Martin Hutchings.

Patienter med relapseret/refraktær Non-Hodgkins lymfom, som har standard organfunktion og tilstrækkelige blodtal, kan inkluderes i studiet. Tumorbiopsier og perifere blod-biomarkøranalyser bruges til at demonstrere virkningsmekanisme og proof of concept.

Samme targets som CAR-T

De CAR-T-celleterapier, der for nuværende er blevet introduceret til diffust storcellet B-cellelymfom (DLBCL) og akut lymfoblastær leukæmi (ALL) er målrettet de samme cellulære targets, som kombinationen glofitamab plus RO7227166. Kombinationen af de to bispecifikke antistoffer kan således komme til at fungere som et ’off the shell’ alternativ til CAR-T-celleterapi, siger Martin Hutchings.

”Sammenlignes responsraterne ved CAR-T-celleterapi og glofitamab, er disse stort set ligeværdige. Fordelen ved kombinationsbehandlingen med bispecifikke antistoffer over for CAR-T er, at de bispecifikke antistoffer er lægemidler, som kan tages ned fra hylden og anvendes med det samme. Ved CAR-T er vi afhængige af, at hver behandling skal fremstilles af en kommerciel partner. Det tager tid. Vi har behandlet mange patienter med glofitamab på Rigshospitalet, som ikke havde kunnet vente på at få CAR-T,” siger Martin Hutchings.

Om den nye kombinationsbehandling på sigt kommer vil udkonkurrere CAR-T-celleterapi vil Martin Hutchings ikke udtale sig om, men han har stor tiltro de bispecifikke antistofkombinationer.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift