Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Tepkinly-Revlimid-kombination viser lovende effekt mod R/R DLBCL

Michael Roost Clausen

ASH:  53,1 procent af patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-cellelymfom (R/R DLBCL) opnår komplet respons med kombinationen af det bispecifikke antistof Tepkinly (epcoritamab) og det immunmodulerende stof Revlimid (lenalidomid).

Det viser resultater fra fase Ib/II-studiet EPCORE NHL-5, som blev præsenteret ved det amerikanske hæmatologiske selskabs årskongres ASH 2023 (abstract #438).

”Det er lovende resultater, som umiddelbart viser en bedre responsrate end med epcoritamab-monoterapi, men data er stadig umodne. Der er brug for længere opfølgning, men indtil videre kan det ikke afvises, at tillæg af lenalidomid til epcoritamab kan give bedre resultater end monoterapi. Det taler for at fortsætte studiet og afvente mere modne data,” siger Michael Roost Clausen, overlæge ved Hæmatologisk Afsnit på Vejle Sygehus. Han er ikke selv involveret i studiet, men har været investigator på EPCORE NHL-1, som afprøvede epcoritamab som monoterapi.

Svært at sammenligne studier

Ved data-cutoff 6. oktober 2023 var der inkluderet i alt 35 patienter med en medianopfølgning på 8,2 måneder. Den samlede responsrate (ORR) var 71,9 procent, og 53,1 procent opnåede komplet respons (CR). Til sammenligning var ORR 63,1 procent og CR-raten 38,9 procent med monoterapi i EPCORE NHL-1, som inkluderede 157 patienter. Det er imidlertid ikke så simpelt at sammenligne resultaterne fra EPCORE NHL-5 og EPCORE NHL-1, påpeger Michael Roost Clausen.

”Overordnet er patientpopulationerne de samme, men der er væsentlige forskelle. I EPCORE NHL-1 skulle patienterne have gennemgået mindst to behandlingslinjer; i EPCORE NHL-5 er det nok med kun én tidligere behandlingslinje. Det betyder, at patienterne generelt er mindre syge i EPCORE NHL-5, og det kan have betydning for responset.”

Af de 35 patienter havde 17 (49 procent) kun gennemgået én tidligere behandlingslinje. 23 procent havde fået CAR-T-celleterapi; i EPCORE NHL-1 havde 38,9 procent fået CAR-T-celleterapi. Andelen af primært refraktære er 43 procent i EPCORE NHL-5 og 61 procent i EPCORE NHL-1. Til gengæld er patienterne lidt ældre i EPCORE NHL-5 sammenlignet med patienterne i EPCORE NHL-1 (medianalder 72 vs. 64).

”Jo ældre patienterne er, jo sværere er de at behandle, fordi de tåler bivirkninger og især CRS (cytokin release syndrom, red.) dårligere, også selvom det er low-grade. Men deltagerne ser ud til at tåle kombinationsbehandlingen godt,” siger Michael Roost Clausen.

De mest almindelige behandlingsrelaterede grad 3-4-bivirkninger var neutropeni (51 procent), anæmi (20 procent) og trombocytopeni (11 procent).

69 procent fik CRS, men det var primært i lav grad. 58 procent fik grad 1-2 CRS, og 11 procent fik grad 3. Én patient oplevede grad 3 immuneffektorcelle-associeret neurotoksicitetssyndrom (ICANS), som løste sig efter to dage.

Af de i alt 35 inkluderede patienter har 17 (49 procent) indtil videre afsluttet behandling med epcoritamab-lenalidomid. Ti (29 procent) patienter er stoppet på grund af sygdomsprogression, tre har trukket sig af ukendte årsager, to på grund af manglende klinisk fordel, og to på grund af bivirkninger.

Plads til forbedring

Selvom epcoritamab har vist overbevisende resultater som monoterapi, så giver det ifølge Michael Roost Clausen god mening at forsøge at kombinerede det bispecifikke antistof med andre lægemidler.

”Vi opnåede en komplet responsrate på knap 40 procent med monoterapi, og selvom det er godt, er der plads til forbedring. Bispecifikke antistoffer er veltålt som monoterapi og i de kombinationer, man har afprøvet indtil videre, så det er oplagt at forsøge at kombinere det. Lenalidomid er en mulig kombinationspartner, men der er også andre spændende forsøg i gang. For eksempel er der gode resultater med glofitamab kombineret med polatuzumab vedotin” siger Michael Roost Clausen.

Der er netop præsenteret data på ASH fra Ib/II-studiet, hvor det bispecifikke antistof Columvi (glofitamab) blev kombineret med antistof-lægemiddelkonjugatet Polivy (polatuzumab vedotin) til behandling af patienter med RR DLBCL med mindst to tidligere behandlingslinjer (abstract #4460).  Overlæge og leder af den hæmatologiske Fase I-enhed på Rigshospitalet Martin Hutchings præsenterede studiet.

Resultaterne viser, at ORR i den samlede population på 109 patienter var 78 procent, og hele 56 procent opnåede CR. Hos patienter, som tidligere havde fået CAR-T-celleterapi (n=27), var ORR 77,8 procent og CR-raten 44,4 procent. Den mediane samlede overlevelse var ikke nået efter en median opfølgning på 15,2 måneder.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether