Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

Danske Regioner: Vores muligheder for at ensrette det syvende princip er begrænsede

Der er en række forskelle i de fem regioners måde at håndtere individuel ibrugtagning af medicinske behandlinger, der ikke er anbefalet af Medicinrådet. Danske Regioner opfordrer til større ensretning, men kan ikke selv gennemtrumfe ensretningen, skriver organisationen til Medicinske Tidsskrifter.

Regionerne er blandt andet forskellige, når det kommer til behandlende lægers mulighed for at anke et afslag på en ansøgning om individuel ibrugtagning af et lægemiddel. Region Syddanmark har en formaliseret ankemulighed, som de oplyser den behandlingsansvarlige læge om, og hvor der ikke stilles krav om ny dokumentation for, at ansøgningen kan revurderes.

De andre regioner har ikke en formaliseret mulighed, og derfor skal den behandlingsansvarlige læge søge på ny og indhente ny dokumentation, hvis ansøgningen skal genbehandles i den regionale lægemiddelkomité.

Dertil kommer, at der er forskel på den måde, som regionerne finansierer dyr hospitalsmedicin. I Region Hovedstaden deler regionen udgifter med hospitalet 80/20. Region Syddanmark afholder derimod altid hospitalernes udgifter til lægemidler. I de resterende regioner er det samme tilfældet, så længe at lægerne følger Medicinrådets og lægemiddelkomiteernes anbefalinger.

Medicinske Tidsskrifter har spurgt Danske Regioner, om de vil arbejde for at sikre større ensretning, så patienter har lige muligheder og lige adgang til behandling, uanset hvilken region, de bor i.

Danske Regioner svarer over e-mail:

”De regionale lægemiddelkomitéer tilrettelægger selv deres arbejde med sagsbehandlingen af ansøgninger om individuel ibrugtagning af lægemidler.”

Danske Regioner fortsætter:

”Hvad angår de regionale forskelle med hensyn til økonomimodeller, skal det fremhæves, at regionerne er selvstændige myndigheder, som tilrettelægger deres egen økonomi.”

Danske regioner: Vi ønsker større ensretning

Selvom Danske Regioner ikke kan beslutte, hvordan de enkelte regioners arbejde med individuel ibrugtagning skal foregå, så har de nu henvendt sig til Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin for at få et oplæg om mulighederne for større ensretning på tværs af regionerne.

”Danske Regioner har […] bedt Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin om at udarbejde et oplæg til, hvordan man kan sikre en højere grad af ensretning af procedurerne vedr. ansøgningerne om individuel ibrugtagning. Det bemærkes hertil, at Tværregionalt Forum for Koordination af Medicin blandt andet har til opgave at sikre koordinering og ensartethed på tværs af regioner. I anledning af den konkrete sag vil Danske Regioner rejse problematikken (med forskellige ankemuligheder og økonomi, red.) over for regionerne.”

Medicinske Tidsskrifter har spurgt den nytiltrådte formand for TFKM, hvordan TFKM vil arbejde for at sikre mere ensretning af procedurerne vedrørende ansøgninger om individuel ibrugtagning af medicin. Det forholder han sig til i denne artikel.

Tiltag for større ensretning

Danske Regioner lavede i 2018 en kort vejledning for individuel ibrugtagning, som skulle hjælpe med at ensrette implementeringen af individuel ibrugtagning. Derudover har regionerne nu lavet nogle nye principper, der skal styrke ensretningen, så der ikke er tvivl om, hvordan individuel ibrugtagning skal fungere, når Medicinrådet endnu ikke har vurderet et lægemiddel.

”Regionerne skal altid foretage en konkret og individuel vurdering af hver enkelt ansøgning (til den regionale lægemiddelkomité, red.), som regionen modtager til individuel ibrugtagning. I den forbindelse skal regionerne altid følge de to føromtalte vejledninger for at sikre en mere ensartet praksis på området.”

  • Oprettet den .

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether