Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

CAR-T-celleterapi forbedrer myelomatosepatienters livskvalitet betydeligt

ASH:  Når lenalidomid-refraktære myelomatose-patienter behandles med CAR-T-celleterapien Carvykti (ciltacabtagene autoleucel, cilta-cel), oplever de en klinisk meningsfuld forbedring af deres helbredsrelaterede livskvalitet.

Det viser patientrapporterede data (PRO) fra patienter, som har deltaget i fase III-studiet CARTITUDE-4, hvor cilta-cel blev afprøvet over for standardbehandling (SOC) med pomalidomid, bortezomib og dexamethason (PVd) eller daratumumab, pomalidomid og dexamethason (DPd). Resultaterne blev præsenteret ved det amerikanske hæmatologiske selskabs årskongres ASH 2023 (abstract #1063).

Ved data-cutoff 1. november 2022 havde 99 patienter i cilta-cel-armen og 66 patienter i SOC-armen afgivet PRO ved baseline og 12 måneder efter behandlingsstart.

”Når vi sammenligner patienternes oplysninger fra de to behandlingsarme, kan vi se, at patienterne i cilta-cel-armen opnår en klinisk meningsfuld forbedring af deres overordnede helbredsrelaterede livskvalitet. I kontrolarmen oplever de overordnet en mindre forværring af livskvaliteten, som dog ikke er klinisk signifikant,” siger Anne Kærsgaard Mylin, overlæge ved Afdeling for Blodsygdomme på Rigshospitalet og hovedansvarlig for CARTITUDE-4-protokollen i Danmark.

Bedre livskvalitet og færre smerter

Patienterne blev evalueret ved hjælp af forskellige PRO-værktøjer, herunder European Organisation for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire Core 30 (EORTC QLQ-C30), EuroQoL 5-Dimension 5-Level (EQ-5D-5L), og Multiple Myeloma Symptom and Impact Questionnaire (MySIm-Q).

Patienterne, der fik cilta-cel, oplevede gennemsnitlige forbedringer, som på især tre parametre var klinisk meningsfulde:

  • Den helbredsrelaterede livskvalitet steg med 10,1 point (95% CI 7,0;13,1).
  • Smertescoren faldt med 10,2 point (95% CI -14,0;-6,5 )
  • Den visuelle analoge skala blev forbedret med 8,0 point (95% CI 5,2;10,7)

Derudover var forbedringerne af træthed og emotionel funktion tæt på klinisk meningsfulde. Træthedsscoren faldt med 9,1 point (95% CI -12,4;-5,8), og den emotionelle funktion steg med 9,5 point (95% CI 6,6;12,5).

I alle de resterende EORTC QLQ-C30-kategorier var resultaterne numerisk i cilta-cels favør.

Mediantiden til forværring af myelomatose-symptomer var 23,7 måneder i cilta-cel armen sammenlignet med 18,9 måneder i SOC armen (HR 0,42).

”Der kan være flere forklaringer på, hvorfor resultatet falder ud til cilta-cels fordel. Hvis jeg skal give et bud, så kan man dels forestille sig, at der er en fordel ved, at cilta-cel er en engangsbehandling, hvorimod standardbehandlingen er kontinuerlig. Dermed oplever patienterne i cilta-cel armen typisk bivirkninger up front, mens patienterne i kontrolarmen oplever kontinuerlige bivirkninger. Dels giver cilta-cel et bedre respons end standardbehandlingen, hvilket også kan give bedring af almentilstanden,” siger Anne Kærsgaard Mylin.

Kandiderer til standardbehandling

De første effektdata fra CARTITUDE-4 blev præsenteret til det europæiske hæmatologiske selskab EHA’s årsmøde i juni i år og udgivet i New England Journal of Medicine umiddelbart inden årsmødet. CARTITUDE-4 er det første fase III-studie, der har undersøgt CAR-T-celleterapi i en komplet lenalidomid-refraktær kohorte.

Resultaterne viste, at cilta-cel forbedrede den etårige progressionsfri overlevelse betydeligt sammenlignet med SOC (75,9 procent vs. 48,6 procent). En betydelig del af patienterne opnåede minimum komplet respons med cilta-cel (73,1 procent vs. 21,8 procent med SOC) og minimal restsygdoms (MRD)-negativitet (60,6 procent vs. 15,6 procent med SOC). Den samlede responsrate (ORR) var 84,6 procent i cilta-cel-armen versus 67,3 procent i SOC-armen.

”Jeg vurderer, at cilta-cel kan blive ny standardbehandling, men vi er nødt til at se længere opfølgning, indtil de samlede overlevelsesdata er modne,” siger Anne Kærsgaard Mylin.

Medicinrådet har allerede vurderet cilta-cel til behandling af myelomatosepatienter efter tredje linje. Det skete på rådsmødet den 23. september i år og endte med et afslag. Medicinrådet begrundede blandt andet afslaget med, at det ikke er vist, at behandling med cilta-cel er kurativ, og at det er meget usikkert, hvor stor effekten af behandlingen er, da cilta-cel alene er undersøgt i et enkeltarmskontrolleret studie. Medicinrådets vurdering var baseret på data fra fase Ib/II-studiet CARTITUDE-1.

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether