Skip to main content

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

FDA tildeler accelereret godkendelse til to hæmatologiske lægemidler

Den amerikanske lægemiddelstyrelse FDA har inden for den seneste måned tildelt accelereret godkendelse til to hæmatologiske lægemidler.

Det drejer sig om proteinkinasehæmmeren Iclusig (ponatinib) i kombination med kemoterapi til behandling af nydiagnosticeret Philadelphia kromosom-positiv (Ph+) akut lymfoblastisk leukæmi (ALL) samt om BTK-hæmmeren Brukinsa (zanubrutinib) til relaps eller refraktær follikulært lymfom (FL).

Effekten af ponatinib plus kemoterapi blev evalueret i fase III-studiet PhALLCON, som inkluderede 245 voksne patienter med Ph+ ALL. Patienterne blev randomiseret 2:1 til enten ponatinib 30 mg dagligt plus kemoterapi eller imatinib 600 mg dagligt plus kemoterapi. Kemoterapien bestod af tre seriers induktion med vincristin og dexamethason, seks seriers konsolidering med methotrexat eller cytarabin og 11 seriers vedligeholdelse med vincristin og prednison. Doseringen af ponatinib blev reduceret til 15 mg én gang dagligt efter induktion og opnåelse af MRD-negativ komplet remission (CR).

Effekten var vurderet ud fra den MRD-negative CR-rate efter induktion. Den var 30 procent i ponatinib-armen versus 12 procent i imatinib-armen (risikoforskel 0,18; 95% CI =0,08-0,28, P=0,0004).    

De mest almindelige bivirkninger var leverdysfunktion, artralgi, udslæt og relaterede tilstande, feber, fatigue, hovedpine, mavesmerter, forstoppelse, kvalme, opkastning, beskadigelse af mundslimhinden, pancreatitis, perifer neuropati, blødning, febril neuropati, væskeophobning og ødemer, hjertearytmier og paræstesi. 

Ponatinib er allerede godkendt af det europæiske lægemiddelagentur EMA som monoterapi til patienter med Ph+ ALL, som er resistente eller intolerante over for dasatinib eller nilotinib og som ikke er klinisk egnede til efterfølgende behandling med imatinib, eller som er T315I-muterede.

Ponatinib er ydermere EMA-godkendt til patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML) i accelereret – eller blastfase, som er resistente eller intolerante over for dasatinib eller nilotinib og som ikke er klinisk egnede til efterfølgende behandling med imatinib, eller som er T315I-muterede.

Endnu en indikation

Effekten af zanubrutinib til relaps eller refraktær FL er evalueret i fase II-studiet BGB-3111-212. Studiet har inkluderet 217 patienter med relaps eller refraktær FL, som har modtaget minimum to tidligere systemiske behandlinger. De blev randomiseret 2:1 til enten zanubrutinib 160 mg to gange dagligt indtil progression eller uacceptabel toxicitet plus Gazyvaro (obinutuzumab) eller obinutuzumab alene.

Effekten blev vurderet ud fra den samlede responsrate (ORR) samt varigheden af respons (DoR). ORR var 69 procent (95% CI 61-76) i zanubrutinib plus obinutuzumab-armen, mens den var 46 procent i (95% CI 34-58) i obinutuzumab-armen (tosidet P-værdi=0,0012). Efter en median opfølgningsperiode på 19 måneder var den mediane DoR ikke nået i zanubrutinib plus obinutuzumab-armen (95% CI 25,3-NE), mens den var 14 måneder (95% CI 9,2-25,1) i obinutuzumab-armen. Den estimerede DoR-rate ved 18 måneder var 69 procent (95% CI 58-78) i zanubrutinib plus obinutuzumab-armen.

På tværs af kliniske studier har de mest almindelige bivirkninger ved zanubrutinib vist sig at være reduceret neutrofil- og blodpladetal, infektioner i de øvre luftveje, blødning og muskelskeletsmerter. 35 procent af de patienter, som fik zanubrutinib plus obinutuzumab i BGB-3111-212-studiet oplevede alvorlige bivirkninger. 

Zanubrutinib er i forvejen EMA-godkendt til flere hæmatologiske sygdomme. Det gælder lymfoplasmacytisk lymfom/Waldenstrøms makroglobulinæmi (LPL/WM), hvor BTK-hæmmeren er godkendt som monoterapi til nydiagnosticerede patienter, som ikke er egnede til kemoimmunterapi eller som har fået mindst én tidligere behandling. Zanubrutinib er også godkendt som monoterapi til patienter med marginalzone lymfom (MZL), som har recidiv efter minimum én tidligere CD20-rettet behandling. Og endelig også som monoterapi til patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). 

Chefredaktører

Kristian Lund
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nina Vedel-Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Nordisk annoncedirektør

Marianne Østergaard Petersen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Adresse

Schæffergården
Jægersborg Alle 166
2820 Gentofte
CVR: 37 21 28 22

Kontakt

Annoncer
Jobannoncer
Kontaktinfo
Abonnement, kontakt:
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Redaktionschef

Helle Torpegaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Journalister

Anne Mette Steen-Andersen - redaktionel udviklingsleder

Bo Karl Christensen, redaktionsleder
Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Maiken Skeem – hjerte-kar, sundhedspolitik
Mads Moltsen - gastroenterologi, onkologi
Henrik Reinberg Simonsen - almen praksis, allround
Christina Alfthan - patientrettigheder

Tilknyttede journalister

Natacha Houlind Petersen - allround
Sofie Korsgaard - redaktør, printmagasiner
Berit Andersen – psykiatri
Jette Marinus - respiratorisk
Maria Cuculiza - kultur
Gurli Marie Kløvedal Hagerup - sundhedspolitik
Gorm Palmgren - onkologi
Hani Abu-Khalil - allround
Anne Westh - allround
Stephanie Hollender - allround
Thomas Telving - allround

Kommerciel afdeling

Annoncekonsulent
Malene Laursen
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Annoncekonsulent
Helle Hviid
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Salgskonsulent, Sverige
Annika Östholm
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Webinarer
Majbritt Laustrup
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Administrativ koordinator
Anette Kjer Overgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Konference koordinator
Christina Ludvig
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Projektledere
Susanne Greisgaard
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Lisbet Møller Helweg
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Research
Birgitte Gether