Måske er tiden inde til at udskifte bemandingen af Medicinrådet

Logo for hæmatologisk tidsskrift

- først med nyheder om medicin

ASCO videreudvikler inddragelsen af publikum

ASCO: Et af de nye tiltag på årsmødet i American Society of Clinical Oncology (ASCO) er nye interaktive case-baserede sessioner, som centrerer sig omkring en paneldiskussion og bruger interaktiv teknologi til at inddrage publikum i diskussionerne.

Det er ikke nyt, at ASCO's uddannelsessessioner inddrager publikum, men hvor det før foregik via devices, som blev udleveret ved indgangen til sessionen, kan deltagerne nu bruge deres egne telefoner og deltage i debatten via ASCO's app.

Inddragelsen af publikum foregår ved, at der på app'en kommer spørgsmål frem fra det slide, som bliver vist på en storskærm. Her er det så muligt at svare enten med tal, ja/nej eller a, b, c eller d på spørgsmål, som enten er kontroversielle, eller hvor der måske er nogle data, der peger i en renting, men hvor man samtidig ikke har endeligt bevis for det. Så angiver deltagerne, hvad de ville gøre i den bestemte behandlingssituation, og så kommer det op på storskærmen, hvor manger der synes det ene og det andet. Herefter diskuterer panelet for og imod og de forskellige muligheder, og salens deltagere kan byde ind undervejs.

Overlæge Claus Andrup Kristensen fra Onkologisk Afdeling på Rigshospitalet deltog lørdag morgen i en session (https://iplanner.asco.org/am2019/#/session/14020), det var et såkaldt multidisciplinært tumor board inden for hoved- og halskræft, hvor forskellige kliniske cases præsenteres, og hvor forskellige behandlingsmuligheder diskuteres. Han synes, at de interaktive sessioner fungerer godt.

"Det er noget nemmere at bruge app'en, og jeg synes, at det fungerer og er spændende og underholdende. Det er en meget god måde at se, om man er nogenlunde enig med flertallet, og der er ofte nogen i panelet, der mener noget kontroversielt, og så bliver der skabt en debat, hvor salen inddrages og kommer med input og synspunkter" siger Claus Andrup Kristensen.

I alt afholder ASCO 24 interaktive case-baserede sessioner på årets kongres. Udover tumor boards inden for hoved- og halskræft er blandt andet udfordringer i immunterapi mod ikke-småcellet lungekræft, tumor boards inden for gynækologisk kræft samt liquid biopsies emner, der bliver diskuteret på de interaktive sessioner.

Sessioner om almen praksis og ældre kræftpatienter

En af de nye interaktive sessioner fandt sted fredag den 31. maj og handlede om at få inddraget den praktiserende læge mere i kræftbehandlingen. Sessionen adresserede først og fremmest to problemstillinger, nemlig håndteringen af kræftpatienters komorbiditet samt integration og identifikation af den praktiserende læge som en nøglefigur i patientens behandlingsteam.

En bedre integration af den praktiserende læge i behandlingsteamet vil kunne løse nogle af de problemer, der er i forhold til, at flere kræftoverlevere - som følge af forbedret behandling - betyder flere mennesker med komorbiditet, mener Kevin C. Oeffinger fra Duke Cancer Institute, Durham, USA, som er en af hovedkræfterne bag sessionen.

En anden interaktiv session, som fandt sted den 31. maj, handlede om den multidisciplinære behandling af ældre kræftpatienter. Generelt set har ældre kræftpatienter større risiko for blandt andet kirurgiske komplikationer, bivirkninger ved kemoterapi og funktionsnedsættelse under behandlingen sammenlignet med yngre patienter.

Tidligere studier har vist, at tværfaglige geriatriske vurderinger af ældre kræftpatienter giver bedre resultater i forhold til patientens evne til at undgå de negative aspekter ved kræftbehandling. Sidste år på ASCO blev der desuden præsenteret et studie (https://onkologisktidsskrift.dk/behandlinger/801-geriatrisk-vurdering-af-aeldre-kraeftpatienter-forbedrer-kommunikationen.html), som viser, at brugen af ​​geriatrisk vurdering i rutinemæssig behandling af ældre med avanceret kræft signifikant forbedrer kommunikationen mellem læge og patient om aldersrelaterede bekymringer samt patientens tilfredshed med kommunikationen. Sessionen den 31. maj diskuterede blandt andet brugen af geriatriske vurderinger og dens indflydelse på behandlingsbeslutninger, herunder hvordan resultaterne kan tolkes.

Udskriv Email

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift