Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

KRIS godkender tre nye lægemidler til myelomatose

KRIS har besluttet at godkende tre lægemidler til behandling af myelomatose. Det gælder dels carfilzomib (Kyprolis) og elotuzumab (Empliciti), som begge bruges til behandling af myelomatosepatienter, der har fået tilbagefald efter tidligere behandling.

”Både carfilzomib og elotuzumab er bedømt til at have en god balance mellem effekt og bivirkninger, og derfor anbefaler vi begge to som standardbehandling. Vi henstiller dog til, at de skal indgå i en RADS-proces, fordi der efterhånden er fire præparater, som bruges på samme linje i behandlingen, og flere af dem bygger på samme grundstruktur, nemlig dexamethason og lenalidomid. Det betyder, at patienterne på sigt vil blive resistente, så hvis man først bruger det ene middel og så det andet, er data ikke realiserbare,” siger KRIS’ formand Steen Werner Hansen.

Beslutningen blev truffet på seneste møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, 6. september.

På mødet besluttede KRIS også at godkende daratumumab (Darzalex) til refraktære myelomatosepatienter. KRIS havde bedt om data fra et randomiseret studie vedrørende daratumumabs sikkerhed, og dataene bekræftede den positive anbefaling, fortæller Steen Werner Hansen.

FORSIDEN LIGE NU

Beslutning om Revlimid udskudt igen-igen

16. juli 2018 Myelomatose Signe Juul Kraft
Danske myelomatosepatienter må stadig se langt efter en afklaring om, hvorvidt Revlimid (lenalidomid) bliver indført som standard-vedligeholdelsesbehandling.…

Medicinrådet godkender behandlingsvejledning for hæmofili B

16. juli 2018 Hæmofili Signe Juul Kraft
Medicinrådet har godkendt en behandlingsvejledning vedrørende hæmofili B, som omfatter valg af rekombinant faktor IX-præparat (rFIX).

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift