Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Beslutning om Revlimid mod myelomatose udskudt

Steen Werner Hansent

Medicinrådet har besluttet at udskyde beslutningen om en anbefaling af Revlimid (lenalidomid) til vedligeholdelsesbehandling af myelomatose. Det skyldes, at der er nogle uafklarede spørgsmål i forhold til behandlingen, fortæller den ene af Medicinrådets formænd Steen Werner Hansen.

”Vi mangler svar på, om man kan tilbyde Revlimid igen, hvis man behandler indtil sygdommen progredierer. Fagfolkene siger, at de ingen data har på det, så vi stiller spørgsmålstegn ved, om man så skal bruge det. Det vil vi gerne vide, for at kunne træffe en fornuftig beslutning,” siger Steen Werner Hansen.

Han påpeger, at Medicinrådet desuden overvejer, om en stor engelsk undersøgelse, som bliver publiceret inden for kort tid, også skal med i vurderingen af Revlimid som vedligeholdelsesbehandling af myelomatose.

Forventningen er, at fagudvalget vedrørende myelomatose vender tilbage med svar på Medicinrådets spørgsmål på rådets næste møde 24. april.

Vurderingen af, hvorvidt Revlimid skal indføres som dansk standardvedligeholdelsesbehandling af nyligt diagnosticeret myelomatose hos voksne patienter, der har gennemgået autolog stamcelletransplantation har været lang tid undervejs, da Revlimid allerede blev godkendt til indikationen for et års tid siden.

I januar i år vurderede Medicinrådet, at Revlimid som vedligeholdelsesbehandling til patienter med knoglemarvskræft giver en vigtig klinisk merværdi for patienterne, hvilket vil sige, at lægemidlet giver en ”markant forbedring, eksempelvis lindring af sygdomstilstand, moderat stigning i overlevelsestid, lindring af alvorlige symptomer, fravær af alvorlige bivirkninger og væsentligt fravær af andre bivirkninger”. Evidensens kvalitet blev dog vurderet til at være meget lav.

Om Revlimid

Revlimid (lenalidomid) er en thalidomidanalog med immunmodulerende, antiangiogenetisk og antineoplastisk virkning.

Revlimid som monoterapi er godkendt til vedligeholdelsesbehandling af nyligt diagnosticeret myelomatose hos voksne patienter, der har gennemgået autolog stamcelletransplantation.

FORSIDEN LIGE NU

FDA giver Hemlibra status som gennembrudsbehandling

18. april 2018 Hæmofili Redaktionen
Hemlibra har fået tildelt en såkaldt Breakthrough Therapy status af FDA for personer med hæmofili A uden faktor VIII-hæmmere.

Dansk projekt tester PRO i hæmatologisk praksis

10. april 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Det er et krav fra politisk side, at brugen af patienternes egne oplysninger om deres helbredstilstand – såkaldt PRO (Patient Reported Outcomes) – skal…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift