Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Aarhus' stamcellebehandling får kvalitetsstempel

Aarhus Universitetshospital har opnået en international akkreditering for stamcellebehandling. Akkrediteringen er udstedt af JACIE, som er en fælles amerikansk-europæisk organisation, der arbejder for at fremme kvaliteten i stamcellebehandling.

Læs mere ...

KRIS godkender ixacomib til myelomatose

KRIS anbefaler ibrugtagning af proteasomhæmmeren ixacomib (Ninlaro) til andenlinjebehandling af myelomatose. Med anbefalingen føjer ixacomib sig til rækken af effektive andenlinjebehandlinger til myelomatose, men adskiller sig dog ved, at det er en tabletbehandling.

Læs mere ...

Samtaler i konsultationsrum erstatter stuegang

Hæmatologisk Klinik på Rigshospitalet har fordoblet antallet af konsultationsrum for at imødekomme patienternes behov for diskretion. Det betyder, at klinikken nu har seks rum til rådighed, som lægerne kan tage svære, såvel som mindre svære, samtaler i.

Læs mere ...

KRIS anbefaler venetoclax mod CLL

KRIS (koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin) anbefaler ibrugtagning af venetoclax (Venclexta), til behandling af kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

Læs mere ...