Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

KRIS godkender tre nye lægemidler til myelomatose

KRIS har besluttet at godkende tre lægemidler til behandling af myelomatose. Det gælder dels carfilzomib (Kyprolis) og elotuzumab (Empliciti), som begge bruges til behandling af myelomatosepatienter, der har fået tilbagefald efter tidligere behandling.

”Både carfilzomib og elotuzumab er bedømt til at have en god balance mellem effekt og bivirkninger, og derfor anbefaler vi begge to som standardbehandling. Vi henstiller dog til, at de skal indgå i en RADS-proces, fordi der efterhånden er fire præparater, som bruges på samme linje i behandlingen, og flere af dem bygger på samme grundstruktur, nemlig dexamethason og lenalidomid. Det betyder, at patienterne på sigt vil blive resistente, så hvis man først bruger det ene middel og så det andet, er data ikke realiserbare,” siger KRIS’ formand Steen Werner Hansen.

Beslutningen blev truffet på seneste møde i Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin, KRIS, 6. september.

På mødet besluttede KRIS også at godkende daratumumab (Darzalex) til refraktære myelomatosepatienter. KRIS havde bedt om data fra et randomiseret studie vedrørende daratumumabs sikkerhed, og dataene bekræftede den positive anbefaling, fortæller Steen Werner Hansen.

FORSIDEN LIGE NU

FDA giver Hemlibra status som gennembrudsbehandling

18. april 2018 Hæmofili Redaktionen
Hemlibra har fået tildelt en såkaldt Breakthrough Therapy status af FDA for personer med hæmofili A uden faktor VIII-hæmmere.

Dansk projekt tester PRO i hæmatologisk praksis

10. april 2018 Sygdomme Signe Juul Kraft
Det er et krav fra politisk side, at brugen af patienternes egne oplysninger om deres helbredstilstand – såkaldt PRO (Patient Reported Outcomes) – skal…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift