Kristian Lunds blog
Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ny behandlingsmulighed på vej for MZL

Ibrutinib som enkeltstofbehandling giver en progressionsfri overlevelse på cirka 14 måneder hos patienter med tidligere behandlet refraktær marginal zone lymfom (MZL).

Det viser et nyt fase 2-studie publiceret i Blood (http://www.bloodjournal.org/content/129/16/2224?sso-checked=true).

I undersøgelsen blev 63 MZL-patienter (med en gennemsnitsalder på 66 år), der havde fået mindst én forudgående behandling med et CD20-antistof-regime, behandlet med 560 mg ibrutinib oralt én gang dagligt indtil progression eller uacceptabel toksicitet.

I 60 evaluerbare patienter var den samlede responsfrekvens (ORR) 48 procent. Med en gennemsnitlig opfølgning på 19,4 måneder blev den gennemsnitlige responsvarighed ikke nået. Den gennemsnitlige progressionfrie overlevelse var 14,2 måneder.

Grad ≥3 bivirkninger inkluderede anæmi, lungebetændelse og træthed. Alvorlige bivirkninger af en hvilken som helst klasse forekom hos 44 procent, hvor lungebetændelse var den mest almindelige (otte procent). Afbrydelser og dosisreduktioner på grund af alvorlige bivirkninger var henholdsvis 17 procent og ti procent.

Marginal zone lymfom (MZL) er en heterogen B-celle malignitet, for hvilken der ikke findes nogen standardbehandling. MZL er ofte forbundet med kronisk infektion, som kan inducere B-celle receptor (BCR) signalering, hvilket resulterer i afvigende B-celle-overlevelse og proliferation (vækst af kræftvæv).

At ibrutinib giver varige responser med en gunstig fordel-risikoprofil hos patienter med tidligere behandlet MZL bekræfter BCR-signaleringens rolle i sygdommen. Som den eneste godkendte behandling giver ibrutinib dermed en behandlingsmulighed uden kemoterapi til MZL, lyder det fra forskerne bag undersøgelsen.

FORSIDEN LIGE NU

Refixia bliver standardbehandling til hæmofili B

14. december 2017 Hæmofili NIna Bro
Medicinrådet anbefaler forebyggende behandling med Refixia (nonacog beta pegol) som forebyggende standardbehandling ved hæmofili B til en mindre gruppe…

Venclyxto plus MabThera forbedrer den progressionsfri overlevelse for CLL

13. december 2017 Leukæmi Signe Juul Kraft
ASH 2017: Det mest interessante studie på området for kronisk lymfatisk leukæmi (CLL) på dette års ASH-møde er fase III-undersøgelsen Murano , som er udvalgt…

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

MS Tidsskrift